• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon / Information

Skjemautfylling

Søknadsskjema om norskopplæring for vaksne innvandrarar

Informasjon / Information

Informasjon

Det må være minst 5 deltakarar for at kurset skal starte. Kursavgift er kr 2 500,- per semester.

Du må ha tatt turberkulin-test (Mantoux) før oppstart.

Kursstad:
Kurset vert halde ein kveld i veka på Vågahuset, Vågavegen 115, 4130 Hjelmeland.

For spørsmål ta kontakt med:

Jarle Sylta, tlf: 404 39 239 eller Kundesenteret, tlf: 51 75 00 00


Information

There must be at least 5 applicants for the course to start. The fee is kr 2 500,- per semester.

You must have taken a tuberculosis test before the course starts.

Location:
The classes will be held in Vågahuset, Vågavegen 115, 4130 Hjelmeland.

For questions please contact:

Jarle Sylta, tlf: 404 39 239 or the customer service center, tlf: 51 75 00 00

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader