• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Opplysningsskjema for folkevalde

Innleiing

Informasjon til folkevalde

For å kunne registrere deg til politiske utval i kommunen, og for å utbetale godgjersle, så må vi be om ein del opplysningar.

Sjølv om du har vore politikar i førre periode, ber me deg om å sende inn skjema, anten du har endringar, eller for å stadfeste at der ikkje er endringar.


Til deg som er heilt ny som folkevald:

E-post

Du må nytte e-postadresse for å logge på Visma sine system for godgjersle, reiserekning, eller elektronisk lønsslipp. Dersom du blir tildelt kommunal e-postadresse, så anbefalar me at du nyttar denne til innlogging.

Du bør IKKJE nytte e-postadresse hos annan arbeidsgjevar, då me ikkje får endra denne, dersom ditt arbeidstilhøve opphøyrer.

Skattekort

Er du arbeidstakar så må du hugse å dele skattekortet ditt med Hjelmeland kommune (org.nr 864 979 092.)

Dersom du er pensjonist, så må du søkje om skattekort -  me kan ikkje nytte pensjonistkort.

Andre må og søkje om skattekort, dersom dei ikkje har dette, elles vert det trekt 50% skatt.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader