• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Samtykke til bruk av Teams til undersvisning i klasserom

Innleiing

Samtykke til bruk av Teams til undervisning i klasserom

Det er diverre mange elevar og tilsette i skulen som er heime grunna smittevernsreglane i høve koronaepidemien.  Mange elevar er i god form, men må halda seg heime lenge på grunn av luftvegsymptom, og mistar difor verdifull undervisning.

Me ønskjer å nytte Teams i undervisninga i klasseromma der elevar er heime grunna lett sjukdom. Ved å ha «Teams-møte» med elevane heime vil dei kunne høyre klassen, samt sjå lærar og tavle, og kan på denne måten ha høve til å delta i undervisninga dersom dei er i form til det. Dette vil fungere nesten slik morgonmøta elevane hadde i heimeskule-perioden gjorde, og vil difor ikkje verte lagra. Det er meint for eleven som er sjuk og eventuelt dei som hjelper eleven heime. 

Grunna personvernet ønskjer me at foreldre/føresette gir oss lov til å nytte Teams til dette formålet i klasserommet til dykkar barn. Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader