• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Vedlegg til arbeidsavtale - Opplysningsskjema for nytilsette

Innleiing

Løn og godtgjering

For å kunne oppfylle rettslege forpliktingar overfor deg som tilsett i Hjelmeland kommune, treng me ein del opplysningar m.a. for å:

  • kunne utbetale løn og anna godtgjering
  • ivareta retten til eige fråvær og fråvær ved borns sjukdom

Du må og hugse å dele skattekortet ditt med Hjelmeland kommune (org.nr 864 979 092). Om du ikkje har skattekort så kan du søkje om dette på www.skatteetaten.no. Utan skattekort vert det trekt 50% skatt.

Tuberkuloseundersøking før oppstart i arbeid

Tilsette i stillingar som omfattar direkte kontakt med pasientar, pleietrengande og born må og fylle ut del 3 i skjemaet. Dette gjeld for nytilsetjingar, gjeninntreding, vikariat, hospitering og opplæring.

Utlevering av opplysningar til tredjepart

Desse opplysningane vert ikkje utlevert til andre, og kan ikkje nyttast til andre føremål, utan at du gjev nytt samtykke til dette.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader