• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Tilskot leikeplassar

Informasjon

Informasjon om ordninga

Hjelmeland kommune vil bidra til at byggefelt/nabolag i kommunen skal få oppgradert leike- og ballplassane sine. I tillegg er det viktig med ei god organisering av tilsyn, kontroll og ansvar. Difor har me no oppretta ei driftsordning med ei tilskotsordning der velforeiningar kan søke om midlar til oppgradering, og få hjelp til å sørge for at leikeplassen er i forsvarleg stand.

Storleiken på tilskotet vil variere ut frå behov og kor mange søknadar me mottek. Kravet me stiller er at de har inngått ein driftsavtale med kommunen etter føringane nedanfor.

Kva må me som velforeining gjere?

 • Sørge for velforeininga er registrert i Brønnøysundregisteret
 • Føre regelmessig tilsyn med leikeplassen/ballplassen (halde arealet ryddig og stelle grøntanlegg)
 • Sørge for at leikeplassen/ballplassen er open for allmennheita
 • Sørge for å bestille årleg hovudkontroll av utstyret innan utgangen av mars kvart år (der dokumentasjon skal gå til kommune og velforeining)
 • Oppdatere kommunen og Brønnøysundregisteret ved endring av kontaktperson
 • Inngå driftsavtale med kommunen
 • Sørge for gyldig forsikring

Kva kan velforeininga forvente av kommunen?

 • Årleg kontroll av leikeplassen
 • Sjekke at reiler og slitedelar er i tilfredsstillande stand
 • Sjekke at der er tilstrekkelig med fallsand der dette er eit krav
 • Sjekke at der er nok sand i sandkassa
 • Sjekke at ev. fotballmål/anna ballutstyr er i tilfredsstillande stand
 • Råd og rettleiing ved behov
 • At kommunen betaler velforeininga sin kontingent i eit landsdekkande velforbund
 • At kommunen betalar ansvarsforsikring gjennom eit landsdekkande velforbund
 • Høve til å søke om tilskot til fornying av leike- og ballplassutstyr

Søknadsfrist er 30. april

For at søknaden skal verte behandla, må dokumentasjon på gyldig forsikring sendast inn, som vedlegg til dette skjemaet, eller på e-post til postmottak@hjelmeland.kommune.noHjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader