• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om overflytting til annan arbeidsplass - for tilsette

Informasjon

Informasjon

Hjelmeland kommune har som strategi å tilby full stilling til flest muleg. Deltidstilsette har førtrinnsrett ved ev. vakanse, forutsatt at dei har rett kompetanse.

Om du har behov for, eller ønskje om, å søkje overflytting til annan arbeidsstad i kommunen (omplassering), så kan du nytte dette skjemaet. Søknaden vil bli behandla av einingsleiar løn og personal.

Ledige stillingar som vert lyst ut kan du ikkje søkje på her - då må søknad sendast inn i rekrutteringsmodulen (Easycruit). Du finn lenkje til Ledige stillingar (og søknadsportalen) på Intranettet og heimesida til kommunen.

Viss søknad om omplassering blir innvilga, vil løn bli vurdert på nytt.

Det innvilgast som hovudregel ikkje permisjon ved overgang til ny stilling i eller utanfor kommunen. Du kan lesa meir i permisjonsreglement for tilsette.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader