• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Søknad om stipend for fast tilsette som tar desentralisert sjukepleiarutdanning

Innleiing

Informasjon om studiet

Hausten 2022 til våren 2025 vil det være mogleg å ta desentralisert sjukepleiarutdanning via UIS i Hjelmeland.

Desentralisert sjukepleiarutdanning passer for deg som er tilsett i kommunen, og som ønskjer å utdanne deg til sjukepleiar. Studiet er lagt opp i nært samarbeid mellom kommunane Strand, Sauda, Suldal og Hjelmeland, Universitet i Stavanger og Ryfylke IKS. Undervisninga vil primært bli gjennomført på Hjelmeland.

Krav for å komme inn på studiet: generell studiekompetanse med minimum 3 i norsk og matematikk. Realkompetanse kan vurderast.

Hjelmeland kommune vil tilby ei stipendordning til 4 tilsette som gjennomfører dette studieløpet. Fast tilsette i Hjelmeland kommune som blir tatt opp på studiet kan søke på stipendordninga.

Informasjon om stipendordninga

Hjelmeland kommune kan tilby følgjande stipendordning med 5 års bindingstid, tre år under studietida og to år etter ein er ferdig med utdanning:

Vilkår i studietida:

  • 100 000,- pr år for tapt arbeidsforteneste, fordelt på 12 månadar
  • arbeid kvar 3. helg eller kvar 4. helg langvakt
  • Sommarjobb i kommunens helse og omsorgsavdeling i 100% stilling, turnus, i 4 veker i løpet av vekene 26 – 32.

Vilkår etter studietida:

To års binding etter studietida som sjukepleiar i 100% stilling i turnus. Du plikter å søke på ledige stillingar i kommunens helse og omsorgsavdeling innan 15. august det året du er ferdig med utdanninga.

Om du seier opp avtalen i løpet av studiet lyt du betale tilbake heile stipendet.

Seier du opp avtalen i løpet av bindingstida etter endt utdanning, til dømes etter eitt år, betaler du tilbake halvparten av stipendet

Ved ulønna permisjon i bindingstida vil bindingstida forlengast tilsvarande.

For å bli vurdert til stipendordninga må du levere inn skriftleg søknad til kommunalsjef helse og omsorg, og du må leggja ved stadfesting om motteken studieplass for å søkje. Det vil bli satt ned ei nemnd som tar seg av utveljinga av kandidatar for stipenda.Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader