• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om erstatningsferie ved 100% sjukmelding - for tilsette

Informasjon

Informasjon om søknad om utsett ferie ved 100% sjukmelding

  • Sjukdommen må gjelde deg, og ikkje anna sjukdom i familien.
  • Du må opphalde deg innanfor EØS-området og vere statsborgar i eit EU-/EØS-land for å ha rett til erstatningsferie med løn.
  • NB! Eigne reglar opphald utanfor EU/EØS: Du kan framleis krevje erstatningsferie, men då utan løn.
  • Søknaden vert behandla av næraste leiar.

UTSETTING AV FERIE PGA SJUKDOM FØR FERIEN

Om du vert heilt arbeidsufør før ferien, kan du krevje å få utsett ferien til seinare i året. Krav om utsetting må dokumenterast med sjukmelding, og leverast seinast siste arbeidsdag før avtalt ferie skulle tatt til.


UTSETTING AV FERIE PGA SJUKDOM I FERIEN

Om du vert heilt arbeidsufør i ferien, kan du krevje å få utsett ferien til seinare i året. Krav om utsetting må dokumenterast med sjukmelding og leverast så raskt som mogleg, "utan ugrunna opphald", etter at du er tilbake på arbeid.

UTFYLLING AV SØKNAD OM SJUKEPENGAR

Om du søkjer om erstatningsferie, så skal du ikkje oppgje i søknaden om sjukepengar at du har avvikla ferie i sjukmeldingsperioden.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader