• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Kommunal straumstøtte til næringslivet

Innleiing

Informasjon om ordninga

Kommunestyret vedtok i sak 059/22 den 02.11.2022:

"Det vert innført kommunal straumstøtte til næringslivet i kommunen.

Alle verksemder får etter søknad straumstøtte for 50 % av straumforbruket målt etter faktisk gjennomsnittleg forbruk i perioden 01.09.21- 31.08.22. Straumstøtta vert utmålt for straumkostnader med 80 % av kostnaden utover 70 øre/kwh. Ordninga gjeld for straumforbruk på inntil 500.000 kwh årleg. Støtta gjeld i første omgang frå 01.10.22 – 31.12.22, og skal evaluerast med tanke på forlenging frå 01.01.23.

Ingen verksemder med statleg straumstøtte kjem inn under den kommunale ordninga.

Dei enkelte faktorar som er lagd til grunn vil kunne justerast for å sikra at straumstøtta vert forholdsmessig rett fordelt mellom alle verksemder og tilpassa det økonomiske handlingsrommet på 4 mill.

Før endeleg tildeling skal formannskapet ha saka til orientering."

Det vert ikkje utdelt støtte til bedrifter som fell inn under statlege straumstøtteordningar.

Det vert heller ikkje dekt kostnadar til:

  • Nettleige
  • Fast månadsbeløp
  • Mva

Reelle kostnadar i perioden 01.09.2021 - 31.08.2022 må dokumenterast. Vedlegg kan lastast opp til slutt i søknaden, eller sendast inn separat.

For meir informasjon kan du kontakte rådmann Wictor Juul, tlf: 488 98 353, eller på e-post: wictor.juul@hjelmeland.kommune.no

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader