• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Kommunal straumstøtte til næringslivet

Innleiing

Informasjon om ordninga - ny søknadsomgang

Kommunestyret vedtok i sak 059/22 og 094/22:

"Det vert innført kommunal straumstøtte til næringslivet i kommunen.

Alle verksemder får etter søknad straumstøtte for 100 % av straumforbruket målt etter faktisk gjennomsnittleg forbruk i perioden 01.09.22- 31.12.22. Straumstøtta vert utmålt for straumkostnader med 80 % av kostnaden utover 70 øre/kwh. Ordninga gjeld for straumforbruk på inntil 500.000 kwh årleg. Støtta gjeld frå 01.01.23 – 31.03.23.

Ingen verksemder med statleg straumstøtte kjem inn under den kommunale ordninga.

Dei enkelte faktorar som er lagd til grunn vil kunne justerast for å sikra at straumstøtta vert forholdsmessig rett fordelt mellom alle verksemder og tilpassa det økonomiske handlingsrommet på 4 mill.

Før endeleg tildeling skal formannskapet ha saka til orientering."

Det vert ikkje utdelt støtte til bedrifter som fell inn under statlege straumstøtteordningar.

Det vert heller ikkje dekt kostnadar til:

  • Nettleige
  • Fast månadsbeløp
  • Mva

Reelle kostnadar i perioden 01.09.2022 - 31.12.2022 må dokumenterast. Vedlegg kan lastast opp til slutt i søknaden, eller sendast inn separat.

For meir informasjon kan du kontakte rådmann Wictor Juul, tlf: 488 98 353, eller på e-post: wictor.juul@hjelmeland.kommune.no

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader