• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Søknad om fritidskort

Innleiing

Informasjon om ordninga 

Fritidskortet er for dei som av ulike grunnar ikkje har moglegheit til å nytte seg av fritidsaktivitetar. Gjennom denne ordninga håpar ein på auka deltaking i aktivitetar på fritida.

Fritidskortet gir gratis inngang på ei rekke arrangement og aktivitetar. Det gjer også gratis medlemsskap hos eit par aktørar og fri tilgang til å låne utstyr gjennom https://frilager.no/

Tildelt fritidskort gjeld for eit år om gongen, og du treng ikkje å søkje på nytt. Nytt kort vert sendt ut automatisk, så lenge vilkåra er oppfylt.

Kortet gjer gratis inngang på

 • Kommunen sine arrangement
 • Ryfest (på dagtid)
 • Hjelmeland bygdekino
 • Full Fart aktivitetsveke og fotballskule v/Hjelmeland Idrettslag
 • Framsyningar med Hjelmeland teater
 • Rabatt på medlemskontingent i Hjelmeland teater
 • Medlemsskap i Hjelmeland Idrettslag
 • Ferieaktivitetar blant anna familietur til Kongeparken
 • Fri eigenandel ved bruk av ungdomstaxi
 • Gratis lån av utstyr gjennom https://frilager.no/

Kven kan få fritidskortet?
Barn og unge mellom 0-18 år 

Kortet er personleg og kan ikkje nyttast av andre enn den registrerte personen.

Ved å søke gir du NAV Hjelmeland fullmakt til å innhente naudsynte opplysningar for å kunne handsame søknaden.

Kortet er eit samarbeid mellom Hjelmeland kommune, NAV Hjelmeland, Hjelmeland kunstlag, Hjelmeland Teater, Hjelmeland samfunnshus og Hjelmeland Idrettslag.


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader