• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Erklæring

Skjemautfylling

Adminrett for installasjon av programvare på pc

Erklæring

Innsendar
/
Erklæring vedk. administratorrett på PC

Du har ein administratorrett som gjer at du kan installera programvare på din kommunale PC eller din kommunale PC som er tilknytta norsk helsenett. Med denne retten følgjer også eit ansvar om at du er ekstra varsam når du laster ned filer, installerer programvare eller aktivt trykker på lenker.

IT oppmoder deg til å stilla følgjande spørsmål FØR du nyttar deg av denne retten:

  1. STOPP - det er lov å trekka pusten og,
  2. TENKA - kjem dette frå ein kjent og sikker kjelde? Krev dette andre analysar(Draftit/ROS/DPIA før eg installerer og tar dette i bruk?)
  3. TRYKK - dersom trygg kjelde, og analysar er gjennomførte

IT vil forbeholda seg retten til å fjerna brukarar som har administratorrett ved uaktsam bruk, eller dersom programvaren som krev denne (Infodoc Plenario, Gisline) ikkje lenger krev dette for å gjennomføra oppgraderingar.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader