Aktuelt

 • 24.05.2019 Breiband
  I starten av mai la me ut anbod om utbygging av breiband i kommunen. Denne utbygginga er retta mot dei områda i kommunen som ikkje har breiband i dag. Når det gjeld område for utbygging kan det...
 • 22.05.2019 Kodejakta 2019
  Da er kodejakta i gang igjen, og held fram til 31. oktober.
 • 22.05.2019 Frivilligfondet
  No er tida inne for å søke om støtte frå Frivilligfondet.
 • 21.05.2019 Strandrydding
  Kommunestyret har sett av kr. 100.000,- frå havbruksfondet til rydding av strender. Pengane delast mellom dei frivillige organisasjonane som vil delta på strandryddinga. Send ein søknad til...

Kalender