Opphald ved omsorgssenter - betalingssatsar

Betaling for korttidsopphald
Pris for Sats i kr. pr. døgn
Korttidsopphald 165
Dag-/nattopphold, per dag/natt 85
Avlastning Gratis

 

Betaling for langtidsopphald:


75% av inntekt mellom kr 7 000,- og folketrygda sitt grunnbeløp, og 85% av overskytande inntekt.

Fribeløp for beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon kr. 8 400,-.
Fribeløp for beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon i dobbeltrom kr. 40 400,-

Ingun Merland
Sekretær
E-post
Telefon 404 39 088