Opphald ved omsorgssenter - betalingssatsar

Opphald ved omsorgssenter - betalingssatsar

Betaling for korttidsopphald
Pris for Sats i kr. pr. døgn
Korttidsopphald 185
Dag-/nattopphold, per dag/natt 105
Avlastning Gratis

Betaling for langtidsopphald:

75% av inntekt mellom kr 7 000,- og folketrygda sitt grunnbeløp, og 85% av overskytande inntekt.

Fribeløp for beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon kr. 9 400,-.
Fribeløp for beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon i dobbeltrom, utan sjølv å ønske det, kr. 45 400,-