Opphald ved omsorgssenter - betalingssatsar

Betaling for korttidsopphald
Pris for Sats i kr. pr. døgn
Korttidsopphald 170
Dag-/nattopphold, per dag/natt 90
Avlastning Gratis

Betaling for langtidsopphald:

75% av inntekt mellom kr 7 000,- og folketrygda sitt grunnbeløp, og 85% av overskytande inntekt.

Fribeløp for beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon kr. 8 700,-.
Fribeløp for beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon i dobbeltrom kr. 41 600,-