Borgarleg vigsel

Kommunestyret har vedteke at me skal ha eit godt og tilgjengeleg vigselstilbod, med vekt på det seremonielle.