Kontakt oss

Besøksadresse: Kommunehuset, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland
Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland

Sentralbord: 51 75 00 00 (08.30-15.00)
E-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefaks: 51 75 70 70

Vakttelefon teknisk: 480 76 000

Org.nr. 864979092
Kontonummer: 3207. 07. 00750
Kommunenr: 1133

Under kan du sende e-post til Hjelmeland kommune. Henvendinga vil - som annan post - bli behandla i samsvar med Offentlighetsloven. Dette inneber at innhaldet i meldinga di vil bli offentleg tilgjengeleg, dersom det jf lov ikkje er unnateke offentleggjering.

Her kan du melde frå om td hol i vegen, manglande brøyting, forhold du vil klage på eller det noko du vil gi positiv tilbakemelding på.
(*) Obligatorisk

Captcha

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500