Kontakt oss

Under kan du sende oss ein e-post. Henvendinga vil - som all anna post - bli behandla i samsvar med Offentlighetsloven. Dette inneber at innhaldet i meldinga di vil bli offentleg tilgjengeleg, dersom det jf lov ikkje er unnateke offentleggjering. Her kan du melde frå om til dømes hol i vegen, manglande brøyting, forhold du vil klage på eller det noko du vil gi positiv tilbakemelding på.


* Obligatorisk

Captcha