Næring og skatt

Kommunen skal leggje til rette for utvikling og vekst i næringslivet, for å tryggje eksisterande arbeidsplassar og for at det kan skapast nye.