Informasjon om koronavirus

Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon og ønsker å bli testa ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00.

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Næring og skatt

Kommunen skal leggje til rette for utvikling og vekst i næringslivet, for å tryggje eksisterande arbeidsplassar og for at det kan skapast nye.