Informasjon om koronavirus

Ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00 dersom du lurer på om du kan vera smitta. 

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Næring og skatt

Kommunen skal leggje til rette for utvikling og vekst i næringslivet, for å tryggje eksisterande arbeidsplassar og for at det kan skapast nye.