Søknadsfrist for plass i barnehage er 1. februar 2020

For deg som vil ha barnehageplass til barnet ditt frå august 2020. 

Tenester