Lag og organisasjonar

Namn Heimeside Postadresse
Fister bygdarad Heimeside 4139 Fister
Hjelmeland bygdaråd Ingen hjemmeside 4130 Hjelmeland
Hjelmeland bygdekvinnelag Heimeside
Hjelmeland Handels og Serviceforening Ingen hjemmeside 4130 HJELMELAND
Hjelmeland idrettslag Heimeside 4148 Hjelmeland
Hjelmeland kunstlag Ingen hjemmeside 4130 HJELMELAND
Hjelmeland kyrkjelege fellesråd Heimeside 4130 Hjelmeland
Hjelmeland Røde Kors Heimeside 4137 Årdal
Hjelmeland Samfunnshus SA Heimeside 4130 Hjelmeland
Hjelmeland Skytterlag Heimeside 4130 Hjelmeland
Hjelmeland Teater Heimeside 4130 Hjelmeland
Hjelmeland turlag Heimeside
Hjelmelandspeiderne Heimeside 4139 Fister
Jerv 4H Ingen hjemmeside
Randøy IL Ingen hjemmeside 4130 Hjelmeland
Ryfylke Glød / Galleri Hagalid Heimeside 4130 Hjelmeland
Rygjaljom Heimeside
Senioruniversitetet for Ytre Ryfylke Heimeside 4139 Fister
Skulelaget i Årdal (ÅKUS) Heimeside 4137 Årdal