I samband med arbeidet med vass- og avlaupsanlegg til klubbhuset i Årdal, vert delar av Melevegen stengt for trafikk frå og med 19. juni til og med 20. juni kl. 15.00. Berørte bebuarar kan bruka avkjørsel ved riksveg 13. 

Vatn til drikke og matlaging må framleis kokast for områda Sandanger, Knarravågen, Ostervika, Hovda, Furutangen, Randa og Børøy. Ny vurdering av vassprøver vil bli gjort onsdag 20.juni. Når påbodet opphøyrer, vil alle aktuelle abonnentar få ny SMS.

Kommunen har fått kr. 80.000 etter søknad til nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom i år. Midlane skal gå til supplering av utstyr til utstyrsbanken og aktivitetsdagar for barn og ungdom i sommar- og haustferie.

Vatningsforbodet er no oppheva for abonnentar tilknytt Fister og Årdal vassverk. 

Kundesenteret har flytta over vegen til Vågahuset. Du finn oss i biblioteket og inne i gangen med blant anna forvaltning. 

Innhald og design er nytt og me håpar du finn informasjonen du er på leit etter. Velkommen!