Tilbodet om gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 eller seinare er tidsavgrensa og består av tre vaksinedosar gitt i løpet av 6-12 månadar. Siste frist for å starte vaksinasjon er desember 2018. Dei som har starta innan denne fristen kan bruka første halvdel av 2019 på å fullføra vaksineringa og den siste av dei tre dosane må være tatt innan utgangen av juni 2019. 

Badinga for småbarn, ungdom og vaksne (helsebadinga) er over for i år. Me startar opp att måndag 7. januar 2019. 

Areal og forvatlningsutvalet (AFU) har i sak 67/18 vedtatt at namneforslaga for gangvegar/-stiar i Hjelmeland sentrum skal leggast ut på høyring. 

Det er for tida eit utbrot av infeksjon med Mycoplasma pneumoniae i kommunen, oppdaga først blant born i skulealder. Denne bakterien gir ofte influensaliknande symptom, med feber, snue, vondt i halsen og ofte ei kraftig tørrhoste. Nokre får lungebetennelse. Symptoma kan komme snikande og varer gjerne i fleire veker. Alvorlegare sjukdom er svært sjeldan, men vanlegare hjå eldre og dei med dårleg immunforsvar.