NVE logo 1

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke melding frå Lyse Elnett AS om ein ny kraftleidning frå Veland i Strand kommune til Hjelmeland kommune, og ein ny transformatorstasjon på Hjelmeland. Meldinga er no lagt ut på offentleg høyring. 

Høyringsfrist er 20. september 2018

Helsestasjonen inviterer til COS- kurs, Circle of Security.

Kurset passar for alle som har barn.

Frivillig torg
Hjelmeland kommune inviterer Frivillige lag og organisasjonar til Frivillig Torg 21. oktober 2018, kl 12.30-15.30, i Hjelmelandshallen.
 

Dersom du har avlingssvikt pga tørke eller andre klimatiske årsaker, finn du meir informasjon  om ordningar som søknad om erstatning for avlingssvikt, produksjonstilskot og RMP i 2018 nedanfor.

Kurset er på tysdagskveldar i Vågahuset, med oppstart 4. september kl. 17:00 og har varigheit til mai 2019.

Me ønskjer alle elevar velkomne til eit nytt skuleår! Fyrste skuledag er torsdag 16. august.

Gangbru

I dag er gangbrua komen på plass i Vågen.

Arbeidsområde Nessavegen aug 2018

Nessavegen i Hjelmeland kommune vil periodevis være stengt i tidsrommet 24. august til 31. august 2018, grunna asfaltering.

Kundesenteret har flytta over vegen til Vågahuset. Du finn oss i biblioteket og inne i gangen med blant anna forvaltning.