Ønsker du plass i barnehage til ditt barn frå august 2020? Søknadsfristen er 1. februar. 

Vil du være med å halde Hjelmeland opent i januar 2020? Me vil gjerne være eit godt vertskap for alle som ønsker å besøke Hjelmeland etter at Ryfast er opna. Mange vil nytta perioden med gratis passering til å prøve tunnelen, og me håpar at mange vil fortsette helgeturen vidare inn i Ryfylke. Me vil difor invitera dykk til å bidra med spennande helgeaktivitetar og -opplevingar i januar 2020!

Formannskapet vedtok 18.12.2019 sak FSK 110/19 oppstart av revisjon av Rusmiddelpolitisk/alkoholpolitisk handlingsplan.
Innspel til planarbeidet kan sendast til postmottak@hjelmeland.kommune.no innan 27.1.2020.

Det er for tida eit utbrot av infeksjon med Chlamydophila pneumoniae i kommunen. Det vart oppdaga først blant barn i ungdomsskulealder, men også funnen hjå både yngre og vaksne. Denne bakterien gir ikkje alltid så mykje symptom og mange blir betre av seg sjølv. Andre kan få influensaliknande symptom, med feber, snue, vondt i halsen og ofte ei kraftig tørrhoste. Nokre får lungebetennelse. Symptoma kan komme snikande og varer gjerne i fleire veker. Alvorlegare sjukdom er svært sjeldan, men vanlegare hjå eldre og dei med dårleg immunforsvar.

Kommunestyret har vedtatt Kommuneplan Hjelmeland 2019-2031 - Samfunnsdel og Arealdel.

Me har hatt møte med Statens Vegvesen om anleggsarbeidet som pågår på ferjekaiane både på Nesvik og Hjelmeland.

 

Ein del lurer på kva som skal byggast ved sida av hotellet i sentrum av Hjelmeland. Det skal bli eit nytt bustadfelt, med både leiligheter og bustader.