Ta godt i mot bøssebærarane som kjem på søndag kl. 16-18. Dei tar i mot kontanter, og nytt i år er at dei har QR-kode på bøssene sine slik at du kan betale med Vipps.

No startar me opp med vaksinasjon mot influensa på Hjelmeland legekontor. 

No på måndag startar bading opp igjen etter haustferien.

Måndagar er det bading i oppvarma basseng for dei under skulealder og vaksne. Tysdag er det bading for 1.-3. klasse. Onsdag er det for dei som går i 4.-7. klasse. 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-2 har kommunestyre i sak 04/19 den 20.02.20019 godkjent Detaljreguleringsplan R157 Bønardalen hyttefelt, Årdal. Planen er ein detaljplan og gir rom for 25 nye hytter.

Hjelmeland Røde kors held godkjenningskurs for badevakter i svømmehallen på Hjelmeland onsdag 22. okotober og torsdag 23. oktober. Begge kveldane er kurset frå kl. 19.00 til 20.00.

Påmelding til Lars Martin Riskedal tlf. 993 70 017

Me treng bøsseberarar til TV-aksjonen i Hjelmeland. 100.000 bøsseberarar over heile Noreg skal banka på 2,5 millionar dører søndag 20. oktober, er du ein av dei? Få med deg familie, vener, kollegaer til å gå med bøsse to timar denne søndagen, me vil ha deg med på laget!

Kvart år deler me ut Kulturprisen og Hjelmelandsprisen. Frist for å kome med forslag til årets kandidatar er 11. november. 

Det er vedtatt ny bestandsplan for Setesdal Ryfylke villreinområde (2019-2023). Planen skal bidra til ei bærekraftig forvaltning av villreinen med omsyn til bestandstorleik og bestandsutvikling.

 

Ein del lurer på kva som skal byggast ved sida av hotellet i sentrum av Hjelmeland. Det skal bli eit nytt bustadfelt, med både leiligheter og bustader.