Brannsjefen i Hjelmeland kommune informerer om at det innføres totalforbod mot bruk av open eld utandørs i Hjelmeland kommune.

Dette forbodet vert innført grunna den store skog og grasbrannfaren i regionen.

Me er så heldige å få dele ut gavekort på klippekort med 10 klipp frå TOPP treningssenter. Konkurransen er for innbyggarane i kommunen og ein må vere 15 år eller eldre for å vere med i trekninga. 

Har du fått varsel frå Telenor om at dei skal legge ned koparlinjene sine? Me har samla nokre nyttige lenker der du kan lesa meir om moderniseringa. 

Utskriving av eigedomsskatt, skattesatser og botnfrådrag vedtas årleg av kommunestyret (i desember) i budsjettvedtak for neste skatteår. Eigedomsskattesetel for 2019 vert sendt ut 1.mars for eigedom med takst.

 

Vegen i Askvika på Randøy må stengast på grunn av arbeid med ny trasé. Vegen er stengt måndag til fredag mellom kl. 07.00 og 15.30. Skulebuss kan passera anleggsområdet etter avtale. Utrykkingskøyretøy kan passera.