Det er no tilgjengeleg ein medisin, Paxlovid, som kan redusere risikoen for alvorleg sjukdom ved covid-19. Denne er berre tilgjengeleg på blå resept for pasientar med høg risiko for eit alvorleg sjukdomsforløp. 

Frå nyttår 2023 treng du ikkje køyra sjølv! Er du over 65 år? Skal du ut på tur, men har ikkje høve til å køyra sjølv?

Det er med stor sorg me i dag har motteke melding om Bjørn Laugaland sin bortgang. 

Våre varmaste tankar og kondolansar går til kona Aud og borna.

Kommunestyret skal ha møte torsdag 15. desember kl. 14. Der skal dei mellom anna behandle formannskapet sitt framlegg til budsjett. 

Me har fått spørsmål om å ta imot 60 nye flyktningar i 2023. Desse må ha ein plass å bu. Har du noko ledig (leilegheit, hybel, hus, hytte e.l.) vil me gjerne høyra frå deg! 

Nå skjer det modernisering av mobilnettet på Randøy (i veke 47) og Årdal (i veke 49). Det betyr at du kanskje vil oppleve at hastigheita og dekninga blir betre i 4G-nettet. Samstundes skal dei starte å skru på 5G-nettet. 

Bestillingsskyss er ein heilt ny måte å tenka kollektivtrafikk på. Du bestiller transport på telefon, går ut til vegen (busstraséen) og går om bord i bussen. Bestillingstilbodet er kvar fredag, og du betalar vanleg busstakst. 

Me treng hjelp til å nå ungdommane! Kjenner du nokon som vil stille til val i ungdomsrådet? Kommunestyret skal velje dei nye representantane 2. november. Ungdom som er interesserte kan ta kontakt med Annbjørg Breiland på tlf. 404 39 154 innan torsdag 20. oktober.

Har du behov for rettleiing og hjelp til stell av høyreapparatet ditt? 

Bli med på nasjonal dugnad for å halda strendene reine 9.-18. september. Alle som vil kan vera med, privatpersonar som lag og organisasjonar. Sekkar, hanskar og lodd kan hentast i Ryfylkebiblioteket Hjelmeland.