Det har vore ein utfordrande vår for dykk, og sjølv om det var ei lette å kunne opne igjen meir og meir, har de ikkje kunne drive som før. Det er mange nye reglar og retningslinjer å forhalde seg til, og det blir meirarbeid og gjerne vanskelegare å tene like mykje.

På grunn av ferieavvikling er opningstida hos helsestasjonen på Hjelmeland noko redusert. I veke 30 er det heilt stengt, medan i veke 31, 32 og 33 er det ope måndag til torsdag mellom kl. 8-15. 

Har du fått med deg at Helgøy skyssbåt også i år tilbyr turar inn Jøsenfjorden? Torsdagar går dei i frå Ryfylke og laurdagar går dei i frå Stavanger. 

MOWI ASA har søkt om løyve jf akvakulturloven til etablering av nytt semilukka produksjonsanlegg for postsmolt laks ved Vindsvik i Jøsenfjorden.  Anlegget vil bestå av to tankar på kvar side av ein flytande lekter. 

Forslag til ny kommunal planstrategi vart sendt på høyring av kommunestyret i mai. Høyringsfristen har no gått ut, og der er kome inn rundt ti merknadar.

Rådmannen vil no gå gjennom merknadane og laga ei ny sak til formannskap og kommunestyret slik at strategien kan bli sluttbehandla og ferdigstilt.

Det vert teke sikte på at kommunestyret vedtek enedleg planstrategi i møtet 24. september.

Dersom du ønsker å få arbeidstakarar til Noreg frå EØS/Schengen, kan du teste desse for koronavirus slik at dei slepp karantene før dei begynner å arbeide. Det skal takast ein test så snart som mogleg etter dei er komne til landet. Dei kan då starte i arbeid så snart ein veit svaret på denne testen, men dei må fortsatt vera i karantene på fritida. Tidlegast 5 dagar etter ankomst kan dei testast ein gong til, og ved negativt svar slepp dei då karantene også på fritida.

Kommunestyret har vedtatt rullerande barnehageopptak som gjeld frå barnehageåret 2020-21. 

Føresette søker til hovudopptaket med den datoen dei ønsker plass. Føresette får tildelt plass ut i frå ønska dato, utan å måtte betale i perioden frem til denne datoen. Barnet vert ikkje registrert med plasseringsstart før ønska dato. Nye plasser i barnehageåret skal som houvdregel tildelas innan ein månad frå søknad.

8. mai var det 75 år sidan frigjeringa! Me markerte dette ved minnestøtta ved Hjelmeland kyrkje og ved Rømlinghytta i Bønardalen i Årdal.
Markeringa vart filma og gjort tilgjengeleg i nettavisa til Strandbuen og på vår Facebook-side. 

Me har for tida ein konkurranse i kommunen om å ha det vakraste inngangspartiet. Har du bidrag? Gå inn på arrangementet på Facebook og del bilete av ditt inngangsparti. Hjelmeland legekontor har sendt inn sitt bidrag: dei har kanskje ikkje hatt den vakraste inngangen, men deifinitivt den viktigaste! 

Gjekk du glipp av det digitale folkemøtet tysdag kveld? Fortvil ikkje! Du kan no sjå opptaket av møtet.