I sommar og haust skal det gjennomførast ny alminneleg taksering av eigedomsskatten. Frå 1. mars 2020 kjem det ny takst for kommunal eigedomsskatt, denne gjeld for skatteåret 2020. 

Hjelmeland kommunestyre vedtok i møte 19.6.2019 i sak 27/19 å leggje forslag til Kommuneplan for Hjelmeland sentrum ut på høyring, samfunnsdel og arealdel.
 

Me søker for tida etter fastlege og sjukepleiar. Søknadfrist for stillinga som fastlege er 1. juli, medan fristen for å søka på stillinga som sjukepleiar er 5. august. 

Areal- og forvaltningsutvalet vedtok den 9. april å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for R154 Sandvik bustadfelt på Fister, ut til offentleg ettersyn.

No kan du bestille møte med ordførar eller saksbehandlarar i kommunen på nettsida vår, og på Facebook.

Da er kodejakta i gang igjen, og held fram til 31. oktober.