Fugleinfluensa er påvist i Rogaland. Alt fjørfe, og andre fuglar i fangenskap i Rogaland sør for Boknafjorden, må nå haldes inne, eventuelt ute i ein innhegning med tett tak.

Er du på jakt etter ny jobb? Nå har me ein del ledige stillingar i kommunen, kanskje du finn noko som passar for deg? 

Pandemien er dessverre ikkje over, og med aukande smittetrykk i Noreg er det viktig å hugse på køyrereglane. 

Nå er me i gang med DigiHelsestasjon! Denne løysinga gjer det mogleg for deg å kommunisera med helsestasjonen og skulehelsetenesta på nett. Meldingane kjem direkte inn i den elektroniske pasientjournalen. I tillegg til kommunikasjon kan du få varsel om ny time, påminningar og moglegheit for å avbestille timar! 

Me bur i eit av verdas tryggaste land, men likevel er me sårbare. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrar alle husstandar til å sette av tid til å gjera nokre enkle grep for å betra sin eigen beredskap. Målet er at du skal bli betre forberedt på å klara deg sjølv i ulike kriser. 

Nå startar me med meirope bibliotek på Hjelmeland. Det betyr at du som har lånekort kan få tilgang til biblioteket frå kl 10:00- 22:00 kvar dag, heile året.

 

 

 

Kvifor har me ikkje meir heimeskule? Kan eg vera saman med bestevennen min som går i en annan klasse? Kor lett smittar eigentleg viruset i klasserommet? Kva er eigentleg ein nærkontakt? Dette og mykje meir svarar dei på i filmen under her. Filmen passar like godt til barn, som til vaksne. 

No kan du bestille møte med ordførar eller saksbehandlarar i kommunen på nettsida vår, og på Facebook.