Me har hatt møte med Statens Vegvesen om anleggsarbeidet som pågår på ferjekaiane både på Nesvik og Hjelmeland.

 

Ein del lurer på kva som skal byggast ved sida av hotellet i sentrum av Hjelmeland. Det skal bli eit nytt bustadfelt, med både leiligheter og bustader. 

No kan du bestille møte med ordførar eller saksbehandlarar i kommunen på nettsida vår, og på Facebook.