Me er glade for at det i 2. utlysingsrunde var ein søkar til stillinga som rektor ved Hjelmeland skule. 

Gladmelding!! Folketalet er +39 stk. i 2. kvartal. Størst bit av dette er innvanding. Me har eit fødselsoverskot på 3 stk. og innflytningsoverskot innanlands på 5 stk.  Så, pr 1. juli er me 2590 innbyggarar, totalt +56 i fyrste halvår (1. og 2. kvartal). 

Me fortsetter arbeidet med oppfriskningsdose av koronavaksina. Nå er det dei som er mellom 65-75 år som skal vaksinerast, i sommar fekk dei over 75 år same tilbod.

Solbjørvegen på Fister blir stengt i inntil 30 minutt i perioden 15.-19. august. Stenginga gjeld i arbeidstida, mellom kl. 7.30-15.30. 

Det blir utført vegarbeid mellom dei to røde punkta markert på kartet.  

Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om å klippe hekkane i samband med skulestart. Høge busker ved avkøyrsler eller store greiner som heng ut i vegkryss kan gjere det svært uoversiktleg for bilistar, syklistar og gåande. Dette er eit aukande problem i sommarmånadane.

Trafikantane mistar ikkje berre sikt, men kan også gå glipp av viktig informasjon når skilt langs vegane vert skjulte av grøne buskvekstar.

Torsdag 11. august skal me asfaltera tre kommunale vegar: Hauske, Espelandsvegen og Askvikbakken. Asfalteringa fører til at vegane blir stengte. 

Kulturstøtta som er delt ut denne våren går til alt frå dokumentasjon av gamle ferdselsvegar til datautstyr i Kodeklubben - frå Tuftepark på Randøy til instrument for Knapp toradarlag - frå drift av bygdekvinnelag til etablering av leikeplass i Bjørklund byggefelt i Årdal! 

Småbarnsavdelinga i Hjelmeland barnehage har eit utbrot av skabb. Over tid har to vaksne og tre barn knytt til avdelinga fått påvist skabb. Ein må rekna med at det kan vera fare for at det spreier seg til andre barn og personale i avdelinga. 

Det vert 12 timar gratis SFO pr. veke for elevar på 1.trinn frå 1. august. Dette vart vedteke av regjeringa i statsbudsjettet for 2022

I dag var Eyovel Y. Ghezai og Jorunn B. Eia frå TV-aksjonen Rogaland på besøk hos fungerande ordførar. Dei har informert om aksjonen, og høyrt korleis planlegginga går hos oss.