Me har vedtatt å starta opp arbeid med temaplanen "sti og løypeplan". I fyrste runde vert arbeidet konsentrert om Vormedalsheia/Grasdalen. Me inviterer til ope møte på Vormedalen grendahus 19. september kl. 19.00. Innspel til planarbeidet må sendast til kommunen innan 1. oktober 2019. 

 

Vegen i Askvika på Randøy må stengast på grunn av arbeid med ny trasé. Vegen er stengt måndag til fredag mellom kl. 07.00 og 15.30. Skulebuss kan passera anleggsområdet etter avtale. Utrykkingskøyretøy kan passera. 

No kan du bestille møte med ordførar eller saksbehandlarar i kommunen på nettsida vår, og på Facebook.

Da er kodejakta i gang igjen, og held fram til 31. oktober.