Me har fått tildelt 740 000 i tilskot til kommunalt næringsfond, som ekstraordinær løyving i samband med COVID-19-utbrotet. Bedrifter, etablerarar og næringsaktørar i Hjelmeland kan søkje om støtte.
Støtte kan gis til tiltak som kan skapa auka aktivitet, sysselsetjing og verdiskaping.
For meir informasjon og innsending av søknad.
Kontaktperson: Torborg Kleppa, rådgjevar næring og landbruk, tlf. 404 39 123,

e-post: torborg.kleppa@hjelmeland.kommune.no

Me ønskjer alle elevar velkomne til eit nytt skuleår!
Fyrste skuledag er måndag 17. august.

 • Årdal skule: Oppstart kl. 08.25
 • Fister skule: Oppstart kl. 08.30
 • Hjelmeland skule: Oppstart kl. 09.00

For meir informasjon, ta kontakt med skulen.

Kurset er på kveldstid i Vågahuset, med oppstart 1. september.
Pris: kr 2 500,- pr. semester.
Det må vere min. 5 deltakarar for at kurset skal byrja.
Søknadsfrist 20. august.
Påmelding på elektronisk skjema.

 
For spørsmål, ta kontakt med Jarle Sylta på tlf: 404 39 239, eller kundesenteret på tlf: 51 75 00 00.

Det vart ei brå avslutning i vår, no ønskjer vi alle som har born under eit år velkommen til barselgruppe på Spinneriet, 2. etasje frå kl. 13:00-14:30. Der har vi god plass til å overhalde korona reglane. 

Me ønskjer at de tek med dykk noko å legge barnet på og eigne leiker til barnet. 

Datoane vert:

 • 24.august
 • 7.september ( obs: 2 veker til neste gong)
 • 28.september
 • 12.oktober
 • 26.oktober
 • 9.november
 • 23 november
 • 7.desember

 

Pårørande, eller andre, som har vore på utanlandsreise siste 10 dagar, også til land, utanom Norden,  som ikkje er omfatta av karanteneplikt, bør ikkje kome på besøk før 10 dagar etter heimkomst. Viss de vert testa for Covid-19, bør de ikkje kome på besøk før negativt prøvesvar ligg føre.

Bli med på siste sommarmarknad, laurdag 1. august i Hjelmelandsvågen frå kl. 14-16.

Her finn du salsboder, underhaldning ved Johan Hiim og guida tur med Nils Viga Hausken, og du kan gå om bord i vetaranbåten M/S Lyngøy. 

Turen med Nils Viga Husken startar kl. 15. 

Velkommen!

Dersom du ønsker å få arbeidstakarar til Noreg frå EØS/Schengen, kan du teste desse for koronavirus slik at dei slepp karantene før dei begynner å arbeide. Det skal takast ein test så snart som mogleg etter dei er komne til landet. Dei kan då starte i arbeid så snart ein veit svaret på denne testen, men dei må fortsatt vera i karantene på fritida. Tidlegast 5 dagar etter ankomst kan dei testast ein gong til, og ved negativt svar slepp dei då karantene også på fritida.

Kommunestyret har vedtatt rullerande barnehageopptak som gjeld frå barnehageåret 2020-21. 

Føresette søker til hovudopptaket med den datoen dei ønsker plass. Føresette får tildelt plass ut i frå ønska dato, utan å måtte betale i perioden frem til denne datoen. Barnet vert ikkje registrert med plasseringsstart før ønska dato. Nye plasser i barnehageåret skal som houvdregel tildelas innan ein månad frå søknad.

8. mai var det 75 år sidan frigjeringa! Me markerte dette ved minnestøtta ved Hjelmeland kyrkje og ved Rømlinghytta i Bønardalen i Årdal.
Markeringa vart filma og gjort tilgjengeleg i nettavisa til Strandbuen og på vår Facebook-side. 

Gjekk du glipp av det digitale folkemøtet tysdag kveld? Fortvil ikkje! Du kan no sjå opptaket av møtet.