Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
SLT- og folkehelsekoordinator 404 39 154
Kommunalsjef helse og omsorg 404 39 050
Arkivleiar / Spesialrådgjevar digitalisering 404 39 005
Rådmann 488 98 353
Kommunalsjef oppvekst 404 39 170
Jurist/politisk sekretær 404 39 016

Tilsette - Barnevernstenesta

Ansatte i avdelingen Barnevernstenesta
Namn Tittel Telefon E-post
Einingsleiar barnevern 404 39 055
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 057
Sekretær 404 39 051
404 39 054
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 056
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 057
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 054
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 056

Tilsette - Bygg og anlegg

Ansatte i avdelingen Bygg og anlegg
Namn Tittel Telefon E-post
VA-sjef IVAR IKS 475 09 581
Arbeidsleiar 404 39 141
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Teknisk drift 404 39 142
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Teknisk drift
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Avdelingsingeniør 404 39 131
Reinhaldar
Brannsjef 404 39 125
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Einingsleiar bygg og anlegg 404 39 130
Teknisk drift 404 39 151
Reinhaldar
Sosionom 404 39 086
Reinhaldar
Reinhaldskoordinator 404 39 138
Reinhaldar (vikar)
Skulebibliotekansvarleg Årdal skule 404 39 161
Formann Teknisk drift - Veg 404 39 147
Teknisk drift 404 39 149
Reinhaldar
Formann bygg og vedlikehald 404 39 150
Reinhaldar

Tilsette - Fagområdet IKT

Ansatte i avdelingen Fagområdet IKT
Namn Tittel Telefon E-post
IKT Leiar 404 39 014
IT Konsulent 404 39 015

Tilsette - Fagområdet personal

Ansatte i avdelingen Fagområdet personal
Namn Tittel Telefon E-post
Konsulent løn- og personal 404 39 018
Einingsleiar lønn og personal 404 39 017
Konsulent løn- og personal 404 39 019
Hovudstillitsvald 404 39 137

Tilsette - Fister barnehage

Ansatte i avdelingen Fister barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Pedagogisk leiar 404 39 223
Barne- og ungdomsarbeidar
Pedagogisk leiar 404 39 221
Barne - og ungdomsarbeidar
Førskulelærar
Assistent
Styrar 404 39 220
Barne- og ungdomsarbeidar
Pedagogisk leiar 404 39 223

Tilsette - Fister skule

Ansatte i avdelingen Fister skule
Namn Tittel Telefon E-post
Kontaktlærar
Lærar
Assistent
Miljøterapeut 994 78 184
Kontormedarbeidar
Miljøarbeidar
Lærar
Lærar
Rektor 934 83 830
Lærar
Lærar
Kontaktlærar
SFO leiar
Helsefaharbeider/ PT
Assistent SFO
Miljøterapeut
Lærar
Miljøarbeidar
Assistent
Kontaktlærar
Miljøterapeut
Tilkallingsvikar
Lærar
Miljøterapeut

Tilsette - Flyktningetenesta

Ansatte i avdelingen Flyktningetenesta
Namn Tittel Telefon E-post
Fagarbeider

Tilsette - Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon E-post
Fagansvarleg Sjukepleiar
Kommuneoverlege 51 75 71 00
Fysioterapeut
Psykiatrisk sjukepleiar 404 39 075
Leiande helsesøster 404 39 070
Kommunefysioterapeut
Kreftsjukepleiar
Miljøarbeidar
Sjukepleiar
Avdelingsleiar fysioterapi 404 39 080
51 75 71 00
Fastlege 404 39 087
Turnuslege
Einingsleiar helse 404 39 076
Sjukepleiar 404 39 077
Psykiatrisk hjelpepleiar 404 39 078
Fastlege 51 75 71 00
Helsesøster 404 39 073
Sjukepleier

Tilsette - Hjelmeland barnehage

Ansatte i avdelingen Hjelmeland barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Pedagogisk leiar
Ass. styrar 404 39 195
Pedagogisk leiar
Pedagogisk leiar
Fagarbeidar
Pedagogisk leiar
Styrar Hjelmeland barnehage 404 39 190
Pedagogisk leiar
Spesialpedagog
I permisjon
Assistent
Styrar Jøsenfjorden barnehage 404 39 231
Vikar
Assistent
Fagarbeidar
Pedagogisk leder
Fagarbeidar
Miljøterapeut
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Fagarbeidar

Tilsette - Hjelmeland omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Hjelmeland omsorgssenter
Namn Tittel Telefon E-post
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Lærling
Sjukepleiar 51 75 90 00
51 75 90 00
Lærling 51 75 90 00
Hjelpepleier 51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Lærling
51 75 90 00
Helsefagarbeidar / Aktivitør 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Einingsleiar Hjelmeland omsorgsenter 404 39 090
Sjåfør 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Lærling 51 75 90 00
Sekretær 404 39 088
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Ergoterapeut 404 39 094
Ekstravakt sjukepleiar 51 01 15 57
Hjelpepleiar 51 75 90 00
miljøarbeidar 404 39 079
51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Leiar hovudkjøkken 404 39 098
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Ergoterapeut (i permisjon) 51 75 90 00
Helsefagarbeidar / Aktivitør 51 75 90 00
Kokk 51 75 90 00
Spesialhjelpepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sommervikar
Helsefagarbeider
Sjukepleiarstudent
Ferievikar
Helsefagarbeidar 51 75 90 00

Tilsette - Hjelmeland skule

Ansatte i avdelingen Hjelmeland skule
Namn Tittel Telefon E-post
Lærar / Miljøarbeidar
Lærar
Inspektør 936 92 248
Miljøarbeidar
Lærer 450 49 080
Miljøarbeidar
Tilkallingsvikar
Lærar
Lærar
Skulesekretær 404 39 181
Barne og ungdomsarbeider 404 39 074
Lærar
Lærar
Miljøarbeidar
Miljøarbeidar
Lærar
SFO-leiar
Lærar
Lærar
Spesialpedagog/logoped
Lærar
Assistent
Lærar / Miljøarbeidar
Lærar
Rektor 404 39 183
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar / Hovudtillitsvalt Utdanningsforbundet
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Barne- og ungdomsarbeidar
Lærar
Lærar
Lærar / Spesialpedagog
Lærar
Lærar / Hovudverneombod
Lærar
Lærar / Rådgjevar 404 39 184
Miljøarbeidar
Assisterande rektor 400 35 128
Lærar 404 39 238
Lærar

Tilsette - Jøsenfjorden barnehage

Ansatte i avdelingen Jøsenfjorden barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Assistent
Assistent
Assistent
Barne og ungdomsarbeidar
Styrar 404 39 231

Tilsette - Kulturkontoret

Ansatte i avdelingen Kulturkontoret
Namn Tittel Telefon E-post
Kulturleiar 404 39 153
Kontormedarbeidar
Biblioteksjef 404 39 160
Dagleg leiar Frivilligsentralen 404 39 155

Tilsette - Kulturskule

Ansatte i avdelingen Kulturskule
Namn Tittel Telefon E-post
Lærar
Lærar
Lærar
Rektor kulturskulen 404 39 165

Tilsette - Kundesenter

Ansatte i avdelingen Kundesenter
Namn Tittel Telefon E-post
Kontormedarbeidar 404 39 002
51 75 00 00
Kontormedarbeider 404 39 004

Tilsette - Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon E-post
Oppvekstrådgjevar 404 39 177

Tilsette - Plan og forvaltning

Ansatte i avdelingen Plan og forvaltning
Namn Tittel Telefon E-post
Byggesaksbehandlar 404 39 124
Rådgjevar Arealplan 404 39 127
Rådgjevar næring og landbruk 404 39 123
Plan og forvaltningssjef 404 39 120
Fagkonsulent landbruk 404 39 126
Rådgjevar skogbruk 404 39 128
Rådgjevar kart og oppmåling 404 39 121

Tilsette - Politisk nivå

Ansatte i avdelingen Politisk nivå
Namn Tittel Telefon E-post
Ordførar 404 39 010

Tilsette - Tilrettelagte tenester

Ansatte i avdelingen Tilrettelagte tenester
Namn Tittel Telefon E-post
Miljøarbeidar
Miljøarbeidar
Einingsleiar tilrettelagde tenester 404 39 095
Miljøarbeidar
Miljøterapeut m fag - og rettleiingsansvar
Miljøarbeidar
Vikar
Vikar
Vernepleier
Gardsbestyrar
Miljøarbeidar

Tilsette - Vaksenopplæringa

Ansatte i avdelingen Vaksenopplæringa
Namn Tittel Telefon E-post
Lærar 404 39 228
Avdelingsleiar 404 39 239

Tilsette - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Namn Tittel Telefon E-post
Økonomisjef 907 64 796
Rådgjevar skatt 404 39 024
Økonomikonsulent 404 39 026
Økonomikonsulent 404 39 028
Fagleiar rekneskap 404 39 027

Tilsette - Årdal barnehage

Ansatte i avdelingen Årdal barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Pedagogisk leiar
Assistent
Fagarbeidar
pedagogisk leder 51 74 98 80
Lærling
Pedagogisk leiar
Pedagogisk leiar
Fagarbeidar
Pedagogisk leiar
Styrar 404 39 210
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Assistent
Assistent
Pedagogisk leder
Pedagogisk leiar

Tilsette - Årdal omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Årdal omsorgssenter
Namn Tittel Telefon E-post
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Einingsleiar 404 39 089
Sjukepleiarstudent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar (Vikar) 51 75 90 00
Sjukepleiar - fagansvarleg Oasen 51 75 90 00
Assistent 51 75 98 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Einingsleiar (vikar) 404 39 091
Sjukepleiar 51 75 90 00
Frisør
Vikar/assistent
Sjukepleiar (vikar)
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Sjukepleiar - fagansvarleg Bøen 51 75 90 00
sykepleier
Sjukepleiar 51 75 90 00
Hjelpepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar (vikar) 404 39 099
Hjelpepleiar 51 75 90 00
Hjelpepleiar 404 39 099
Sjukepleiarstudent
Assistent 51 75 90 00
Hjelpepleiar 51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Hjelpepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar (vikar) 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Aktivitør 51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Pleieassistent 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00

Tilsette - Årdal skule

Ansatte i avdelingen Årdal skule
Namn Tittel Telefon E-post
Fagarbeidar Skule/SFO
Rektor Årdal skule 980 34 000
Kontaktlærar
Kontaktlærar
Helsefagarbeidar
Kontaktlærar
Kontaktlærar
Assistent
Lærar
Lærar
SFO-leiar 404 39 209
Kontaktlærar
Lærar
Kontaktlærar
Vikar