Leige av møterom, lokale og utstyr

Du kan leiga møterom i kommunale bygg til alle lovlege føremål. Me leiger ut til private, næringsdrivande og frivillige organisasjonar. Det kan avtalast leige for varierande tidsrom. Faste avtalar kan gjerast for inntil eit år om gongen i perioden 20. august til 20. juni. Leige kan ikkje avtalast lengre fram i tid enn gjeldande periode.

Her kan du og booke kaiplass på kommunale kaiar.