Hjelmeland kommune

Aktuelt

  • 19.06.2018 Stenging av veg - Årdal
    I samband med arbeidet med vass- og avlaupsanlegg til klubbhuset i Årdal, vert delar av Melevegen stengt for trafikk frå og med 19. juni til og med 20. juni kl. 15.00. Berørte bebuarar kan bruka...
  • 13.06.2018 Oppdatert kokevarsel for Randøy og Børøy
    Vatn til drikke og matlaging må framleis kokast for områda Sandanger, Knarravågen, Ostervika, Hovda, Furutangen, Randa og Børøy. Ny vurdering av vassprøver vil bli gjort onsdag 20.juni. Når påbodet...
  • 18.06.2018 Ordføraren sin møteplan
  • 12.06.2018 Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom
    Kommunen har fått kr. 80.000 etter søknad til nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom i år. Midlane skal gå til supplering av utstyr til utstyrsbanken og aktivitetsdagar for barn og ungdom i...

Kalender