Hjelmeland kommune

Aktuelt

 • 09.10.2018 Tilleggshøyring av nye tiltak i kommuneplanen
  Kommunestyret har vedtatt at nokre nye innspel skal innarbeidast i forslaget til den nye kommuneplanen sin arealdel. Desse er no lagt ut på høyring. Fristen for innspel er satt til 20. november.
 • 09.10.2018 Periodevis stenging av Rivelandsvegen
  Vegen vil være stengt i periodevis i tidsrommet 10. - 19. oktober 2018. Vegen vil være stengt i følgande tidsrom: kl. 9.00-11.00, 11.30-13.30, 14.00-16.00, 16.30-18.30 og 19.00-21.00.
 • 05.10.2018 Varsel om vegstenging - Ramsbu
  I samband med utskifting av ein vasskum vil kommunen måtte stenge delar av kommunal vegen på Ramsbu. Arbeidet vil pågå f.o.m. 08.10.2018 - 17.10.2018, i tidsrommet kl. 08.00 til kl. 15.00...
 • 28.09.2018 Kulturprisen og Hjelmelandsprisen 2018
  Kommunen ynskjer også i år å dele ut Kulturprisen og Hjelmelandsprisen. Frist for å kome med forslag er 5. november.

Kalender