Aktuelt

 • 11.07.2019 Manntal til offentleg ettersyn
  For å kunne røyste ved kommunestyre- og fylkestingvalet 9. september, må du stå i manntalet. Dersom du gjer det, får du tilsendt valkort i løpet av sommaren. Manntalet for kommunen vert lagt ut til...
 • 05.07.2019 Arbeid i Sildafjelltunnelen
  Sildafjelltunnelen, inn til Jøsenfjorden, skal oppgraderast og det skal installerast nye lampar og kablar i tunnelen. Tunnelen blir derfor stengt søndag til fredag i tidsrommet kl. 22:15-05:15 i...
 • 05.07.2019 Varsel om planendring - R135 Helgøy bru
  Statens Vegvesen varslar oppstart av endring av R135 Detaljreguleringsplan for Helgøy bru.
 • 05.07.2019 Varsel om planendring - R151 - Buhammar hyttefelt
  Norconsult AS varslar på vegne av utbyggjar LG Jansen AS om at det blir igangsett endring av detaljreguleringsplan R151 Buhammar hyttefelt på gnr 72/1.

Kalender