Informasjon om koronavirus

Ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00 dersom du lurer på om du kan vera smitta. 

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Aktuelt

 • 28.05.2020 Velkommen alle fritidsbuande
  Kjære alle fritidsbuande i kommunen!Først, hjarteleg velkomne tilbake alle de som bur deltid i Hjelmeland i hytter og hus! Dette har vore ei spesiell tid der me alle har vore nøydde til å innordna...
 • 29.05.2020 Forslag til nye meddommerar på høyring
  Formannskapet har vedteke eit forslag til nye meddommarar til tingrett, lagmannsrett og jordskifterett, for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024.Forslaget er som følger:
 • 28.05.2020 Oppstartvarsel - Regulering Årdal brygge bustadfelt
  Eika Landskap AS varslar på vegne av Årdal Brygge AS oppstart av reguleringsplanarbeid for gnr/bnr 100/3,5,9 mfl, 101/6 - Årdal brygge bustadfelt.Planen blir både ei endring av gjeldande...
 • 19.05.2020 Høyring - Planstrategi 2020-2023
  Kommunestyret vedtok i sak 31/20 å legga forslag til planstrategi 2020-2023 ut på høyring. Kommunestyret skal minst éin gang i kvar valperiode og seinast innan eitt år etter konstituering...

Kalender