Hjelmeland kommune Hjelmeland kommune

 • Ny heimeside

  Ny heimeside

  09.01.2018

  Me jobbar med å forbetra heimesida vår og treng di hjelp. Har du 5 minutt? Me set stor pris på om du kan svara på eit par spørsmål for oss.

 • Vidare arbeid med kommuneplanen 2018-2030

  Vidare arbeid med kommuneplanen 2018-2030

  08.01.2018

  Høyringsdokumentet vart behandla i areal- og forvaltningsutvalet den 4. januar. Formannskapet skal behandle rådmannen si tilråding den 10. januar og saka kjem opp i kommunestyret den 30. januar.

 • Digital postkasse

  Digital postkasse

  31.03.2017

  No kan du ta i mot post frå Hjelmeland kommune i din digitale postkasse. Les meir om korleis du oppretter digital postkasse frå Digipost eller e-Boks på www.norge.no.

 

Aktuelt

 
HJELMELAND KOMMUNE Vågavegen 116 4130 HJELMELAND Telefon: 51 75 00 00postmottak@hjelmeland.kommune.no