Informasjon om koronavirus

Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon og ønsker å bli testa ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00.

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Aktuelt

 • 26.03.2021 Tilskot til leikeplassar
  Me vil bidra til at byggefelt/nabolag i kommunen skal få oppgradert leike- og ballplassane sine. I tillegg er det viktig med ei god organisering av tilsyn, kontroll og ansvar. Difor har me no...
 • 29.03.2021 Pressemelding: Ny positiv koronatest
  Ein mann i 20-åra med folkeregistrert adresse i Hjelmeland har testa positivt for koronavirus. Han er student i ein annan del av landet, og vil bli følgt opp av helsetenestene der.
 • 26.03.2021 Utlysing - Kommunal kompensasjonsordning for Koronapandemien
  Hjelmeland kommune har fått tildelt 250 000 kr som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder i 2021. Midlane skal nyttast på tiltak for lokale verksemder som er ramma av strenge...
 • 25.03.2021 Oppdatering om ulykka på Hjelmeland
  Eleven, som vart frakta med luftambulanse til sjukehuset tysdag, er no vaken. Etter forholda står det bra til med henne.

Kalender