Informasjon om koronavirus

Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon og ønsker å bli testa ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00.

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Aktuelt

 • 08.03.2021 Ny biblioteksjef
  Ein gong før sommarferien skal Anita Bergøy ta over biblioteket vårt på Hjelmeland. Ho har bakgrunn som lærar ved Hjelmeland skule.
 • 02.03.2021 Høyring - Detaljreguleringsplan R176 Årdal Brygge bustadfelt - Årdal
  På møte i Areal- og forvaltningsutvalet den 27.10.2020 i sak 62/20 blei det vedtatt å leggje forslag til Detaljreguleringsplan R176 Årdal brygge bustadfelt ut til offentleg ettersyn, jf plan- og...
 • 19.02.2021 Eigedomsskatt 2021
  Kommunestyret har 16. desember 2020 gjort vedtak om generell eigedomsskatt for heile kommunen etter eigedomsskattelova § 3a. Alminneleg taksering var i 2020. Takstane er gjeldande i 10 år frå...
 • 19.02.2021 Støtte til tiltak for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne
  Har du planar om å arrangera eller driva med noko som passar for eldre eller menneske med nedsett funksjonsevne? Då har du no moglegheit til å søka om økonomisk støtte til tiltaket.Eldrerådet og...

Kalender