Aktuelt

 • 12.08.2022 Stengt veg på Fister
  Solbjørvegen på Fister blir stengt i inntil 30 minutt i perioden 15.-19. august. Stenginga gjeld i arbeidstida, mellom kl. 7.30-15.30. Det blir utført vegarbeid mellom dei to røde punkta markert på...
 • 11.08.2022 Klipp hekken før skulestart
  Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om å klippe hekkane i samband med skulestart...
 • 10.08.2022 Foreldreførebuande gruppe
  Ventar du barn i tida som kjem? Me startar nå opp med ny foreldreførebuande gruppe! Tema er blant anna fødsel, amming, fysisk aktivitet, samspel og familie.
 • 10.08.2022 Asfaltering av vegar
  Torsdag 11. august skal me asfaltera tre kommunale vegar: Hauske, Espelandsvegen og Askvikbakken. Asfalteringa fører til at vegane blir stengte.