Hjelmeland kommune

Aktuelt

  • 20.03.2019 Godkjenning og endring av jaktvald
    Skal du gjere endringar i eit jaktvald, bestandplanområde eller få eit nytt vald godkjent? Frist for innlevering av dokumentasjon er i april og mai, alt etter kva du skal søke om.
  • 14.03.2019 Høyring - vegnamn
    Areal- og forvaltningsutvalet (AFU) vedtok i sak 012/19 å legge følgande vegnamn ut på høyring.
  • 04.03.2019 Bondeposten
    Du kan blant anna lese litt om utbetaling av produksjonstilskot som var sist veke, utbetaling RMP som er neste veke og klagefrist på desse utbetalingane. Du finn også noko om produksjonstilskot for...
  • 18.02.2019 Ordføraren sin møteplan

Kalender