Aktuelt

 • 16.05.2024 Skogbrannfare
  Nå er det stor fare for skogbrann i området. Det er lokalt stor gras- og lyngbrannfare med stor spredningsfare, inntil det kjem tilstrekkeleg med nedbør.
 • 08.05.2024 Invitasjon til frukostmøte
  Bli med på frukostmøte med Innovasjon Norge Rogaland som kjem til Spinneriet torsdag 23. mai klokka 8.30-10.00.
 • 08.05.2024 Varsel om endring i reguleringplan - Viganeset industriområde
  Prosjektil Areal AS varslar oppstart av reguleringsendring for ein avgrensa del av Viganeset Industriområde - nord.
 • 06.05.2024 17. mai programmet
  17. mai, vår nasjonaldag, er ein dag fylt med stoltheit, glede og fellesskap. På denne dagen samlar me oss med flagg, bunader og feststemning for å markere vår historie, kultur og verdiar.

Kalender