Informasjon om koronavirus

Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon og ønsker å bli testa ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00.

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Aktuelt

 • 21.01.2021 Open veg til Bjødnabu
  Vegen opp til Bjødnabu er no open att. Skiforholda er nok ikkje så gode, men følg med i Hjelmeland idrettslag og i Hjelmeland Røde Kors sine kanalar for oppdatering om snøforhold og preparering av...
 • 21.01.2021 Dagsturhytter
  Du har kanskje alt høyrt litt snakk om såkalla «Dagsturhytter»? I grove trekk går det ut på at kommunen vår kan få bygge ei dagsturhytte til ein verdi av ca. 1 mill. for ca. kr 240 000,-. Det vil...
 • 19.01.2021 Gjestearbeidar testa positivt
  Ein gjestearbeidar frå Litauen som skulle arbeide i kommunen testa måndag positivt for koronaviruset. Mannen som er i 50-åra er isolert og vil bli følgt opp av lokalt helsevesen. Åtte kollegaer er...
 • 19.01.2021 Smittevern: Nye pålegg og tilrådingar
  Som dei fleste av dykk har fått med dykk, har regjeringa kome med endringar som gjeld smitteførebyggande tiltak. Me ber våre innbyggarar om å følge dei nasjonale pålegga og tilrådingane.

Kalender