Aktuelt

 • 25.05.2022 Ny tilskotsordning til mangfald- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet
  Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskotsordning som skal legge til rette for økt deltaking i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan bli gitt tilskudd til...
 • 20.05.2022 Asfaltering i Førre
  Vegen i Førrebotn skal asfalterast i veke 21. Arbeidet startar opp måndag 23. mai, og tysdag 24. mai om morgonen kjem båten med alt utstyret. Asfalteringa startar ved sjøen, så arbeidar dei seg...
 • 20.05.2022 Passbilen kjem - juli
  Passbilen kjem til Hjelmeland 12., 13. og 14. juli. Det er ikkje ledige timar no, men følg med på Politiet si heimeside så kan det hende du får tak i ein avbestilling.
 • 18.05.2022 Straumstøtte for frivillige organisasjonar
  Frivillige lag og organisasjonar som eig og driv anlegg med straumutgifter, kunne i vinter søka om kompensasjon for høge straumprisar i perioden desember 2021 - mars 2022. Regjeringa har bestemt at...

Kalender