Aktuelt

 • 03.04.2020 Send oss sikker digital post
  No kan du sende oss sikker digital post. Du kan altså sende oss meldingar og dokument elektronisk, sjølv om dei innheld personsensitive opplysningar som personnummer, sjukdom eller anna.
 • 27.03.2020 Pressemelding: Kjære Hjelmelandsbu
  Rådmannen har i dag etter delegasjon frå formannskapet og i samråd med kommuneoverlegen gjort vedtak om at dei særlege karantenereglane me har hatt i Hjelmeland vert oppheva frå og med 28. mars.
 • 24.03.2020 Kan du bidra? Eller treng du hjelp?
  Mange innbyggarar er no foreløpig isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene eller fordi dei sosiale og kulturelle tilbooda dei vanlegvis nyttar seg...
 • 20.03.2020 Konkurranse: Vakraste inngangsparti
  Me har for tida ein konkurranse i kommunen om å ha det vakraste inngangspartiet. Har du bidrag? Gå inn på arrangementet på Facebook og del bilete av ditt inngangsparti. Hjelmeland legekontor har...

Kalender