Aktuelt

 • 13.02.2020 Søknadsfrist for støtteordningar
  Du kan no søke om støtte frå Frivilligfondet og om Kulturmidlar. Begge har søknadsfrist 1. mars.
 • 07.02.2020 Velkommen til hydrogenkonferanse
  Hydrogen - grøn energi for framtida? No er det snart eit år til fyrste hydrogenferja i verda vert sett i trafikk over Jøsenfjorden. På konferansen 10. mars set me søkelys på hydrogen som...
 • 07.02.2020 Angåande Coronavirus
  Viruset har i skrivande stund ikkje blitt påvist hjå pasientar i Noreg. Sjå www.fhi.no og riksdekkande media for dagleg informasjon.
 • 07.02.2020 Høyring - permanent stenging av Blåsjøvegen
  NVE presenterer nå eit forslag om permanent stenging av Blåsjøvegen for ålmenta. I praksis betyr det at NVE foreslår at den prøveordninga som har vore i fleire år blir vidareført som ei varig løysing.

Kalender