Hjelmeland kommune

Vatningsforbod og forbod mot open eld

Me minner om at det er vatningsforbod for alle abonnentar til kommunal vassforsyning, i tillegg til forbod mot open eld i heile kommunen. 

Aktuelt

 • 17.07.2018 Vassforsyninga i kommunen
  Langvarig tørke er ei utfordring for både kommunale og private vassforsyningsanlegg. Me følgjer med på vassnivået ved dei kommunale vassverka. Det er nødvendig å vidareføra forbodet mot hagevatning...
 • 16.07.2018 Sel du fiskekort eller vil du at folk skal kunne fiska gratis hjå deg?
  Då vil me gjerne dela informasjon om dette her på heimesida og på Facebook-sida vår. Me får mange spørsmål om kor ein kan kjøpe fiskekort for innlandsfiske. Me har ingen oversikt over dette, og får...
 • 12.07.2018 Rekordår for Kodejakta
  Aldri tidlegare har så mange delteke i Kodejakta, men me har vel heller ikkje hatt så fint turver dei siste 15-20 åra? Det er dissverre tomt for Kodejakt-brosjyrar i papirformat. Men nedanfor finn...
 • 11.07.2018 Ny utgåve av Bondeposten
  Ny, rykande fersk Bondeposten er no ute. Du kan lesa om blant anna avløysarrefusjon, sjukdomsavløysing, produksjonstilskot, kampen om tistelen, mjølkekvotar og mykje meir.

Kalender