Hjelmeland kommune

Aktuelt

 • 13.12.2018 Avlesing av vassmålar
  Det er på tide å lese av vassmålaren og me sender i desse dagar ut SMS for registrering av vassmålarstand og vassavledingskort.
 • 05.12.2018 Siste frist for gratis HPV-vaksine
  Tilbodet om gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 eller seinare er tidsavgrensa og består av tre vaksinedosar gitt i løpet av 6-12 månadar. Siste frist for å starte vaksinasjon er desember...
 • 05.12.2018 Helsebadinga tek juleferie
  Badinga for småbarn, ungdom og vaksne (helsebadinga) er over for i år. Me startar opp att måndag 7. januar 2019.
 • 24.09.2018 Utbrot av Mycoplasma pneumoniae-infeksjon
  Det er for tida eit utbrot av infeksjon med Mycoplasma pneumoniae i kommunen, oppdaga først blant born i skulealder. Denne bakterien gir ofte influensaliknande symptom, med feber, snue, vondt i...

Kalender