Hjelmeland kommune

Politikk

Følg lokalpolitikken i kommunen. 

Sjå politiske møte på nett, møtekalender, oversikt over styre, råd og utval.

Ledige stillingar

Finn din draumejobb blant ledige stillingar i Hjelmeland kommune og bli ein del av et blomstrande fellesskap.

Aktuelt

  • 10.07.2024 Stans i laksefiske
    Ei ny oppsummering av fangstall og fisketellingar viser at det fortsatt er naudsynt med ekstraordinære tiltak i laksefisket i elvane og fjordregionane frå Trøndelag og sørover, skriv...
  • 10.07.2024 Ordførar i sommar
    Anita Husøy Riskedal har ferie fram til 24. juli. I ferien til Anita er det varaordførar Gaute Hauge som er fungerande ordførar.
  • 03.07.2024 Arbeid for miljøfyrtårnsertifisering
    Kommunestyret vedtok i sak 52/20 å arbeida for miljøfyrtårnsertifisering av kommunen. Miljøfyrtårnsertifisering betyr at kommunen som bedrift må oppfylle visse kvalitetskriterie med omsyn til...

Aktivitetskalender

XSLT compile error.