Aktuelt

 • 26.05.2023 Ny ungdomsskule?
  Det er nok mange som lurer på kva som skjer med ny ungdomsskule, og det kjedelege svaret er at me må vente litt til. Anboda kom inn onsdag 24. mai kl. 12:00, så kommunestyret har rett og slett...
 • 23.05.2023 Tiltaksplan for villrein: Korleis betre forholda for villrein i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei
  Regjeringa har beslutta at det skal utarbeidast tiltaksplanar for fleire nasjonale villreinområder. Statsforvalteren i Agder leiar arbeidet med tiltaksplan for villreinområda i Setesdal Ryfylke og...
 • 22.05.2023 Utbetring av Ingvaldstadsvingen
  Statnes Vegvesen jobbar for å utbetre Ingvaldstadsvingen og difor skal det nå gjerast arkeologiske utgravingar i tre område rundt svingen. Det gjeld karlegging og dokumentasjon av den historiske...
 • 10.05.2023 Kongens fortjenstmedalje
  Palma Synnøve Ommundsen mottok idag Kongens fortjenstmedalje. Dette for si lange og trufaste teneste som sjukepleiar, for sitt politiske virke og for sitt store engasjement i frivillige lag og...

Kalender