Hjelmeland kommune

Aktuelt

 • 22.03.2019 Faktura for kommunale avgifter
  Me sender i desse dagar ut faktura for eigedomsskatt og vatn og avlaup for 1. termin. For dei som har vassmålar inneheld fakturaen vassmålaroppgjøret for 2018. 1. termin er for perioden 1. januar...
 • 21.03.2019 Listeforslag til valet
  Alle politiske parti som ønsker å stille til val i september må levere listeforslag. Fristen for å levere inn forslaget er 1. april kl. 12.00.
 • 20.03.2019 Godkjenning og endring av jaktvald
  Skal du gjere endringar i eit jaktvald, bestandplanområde eller få eit nytt vald godkjent? Frist for innlevering av dokumentasjon er i april og mai, alt etter kva du skal søke om.
 • 14.03.2019 Høyring - vegnamn
  Areal- og forvaltningsutvalet (AFU) vedtok i sak 012/19 å legge følgande vegnamn ut på høyring.

Kalender