Me har fått ny heimeside!

Velkommen til vår nye heimeside, med nytt innhald og design. Me jobbar med å få all informasjon ut, og håpar du har tolmod med oss i tida det tek. Ta gjerne kontakt dersom det er noko du lurar på. 

Aktuelt

  • 23.05.2018 Velkommen til vår nye heimeside
    Innhald og design er nytt og me håpar du finn informasjonen du er på leit etter. Velkommen!
  • 23.05.2018 Vatningsforbod
    Det er nå innført vatningsforbod for abonnentar tilknytt Fister og Årdal vassverk pga. stort vassforbruk. Forbodet gjeld for områda Fister, Mosnes, Grønnevik, Helgøy, Årdal, Nessa og Hetlandsbygd.

Kalender