Barnehage og skule

Me har fire barnehagar, tre skular og ein kulturskule i den vakre kommunen vår!