Under følgjande punkt i menyen til venstre finn du informasjon om bustad og eigedom:

  • Bygging
  • Eigedom
  • Finansiering
  • Flytting
  • Kjøp og sal
  • Leige og utleige
  • Vatn og avlaup 

Bustadtomt i Hjelmeland?

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 08.00 - 15.30