Pårørande, eller andre, som har vore på utanlandsreise siste 10 dagar, også til land, utanom Norden,  som ikkje er omfatta av karanteneplikt, bør ikkje kome på besøk før 10 dagar etter heimkomst. Viss de vert testa for Covid-19, bør de ikkje kome på besøk før negativt prøvesvar ligg føre.

Bli med på siste sommarmarknad, laurdag 1. august i Hjelmelandsvågen frå kl. 14-16.

Her finn du salsboder, underhaldning ved Johan Hiim og guida tur med Nils Viga Hausken, og du kan gå om bord i vetaranbåten M/S Lyngøy. 

Turen med Nils Viga Husken startar kl. 15. 

Velkommen!

Forslag til ny kommunal planstrategi vart sendt på høyring av kommunestyret i mai. Høyringsfristen har no gått ut, og der er kome inn rundt ti merknadar.

Rådmannen vil no gå gjennom merknadane og laga ei ny sak til formannskap og kommunestyret slik at strategien kan bli sluttbehandla og ferdigstilt.

Det vert teke sikte på at kommunestyret vedtek enedleg planstrategi i møtet 24. september.

Dersom du ønsker å få arbeidstakarar til Noreg frå EØS/Schengen, kan du teste desse for koronavirus slik at dei slepp karantene før dei begynner å arbeide. Det skal takast ein test så snart som mogleg etter dei er komne til landet. Dei kan då starte i arbeid så snart ein veit svaret på denne testen, men dei må fortsatt vera i karantene på fritida. Tidlegast 5 dagar etter ankomst kan dei testast ein gong til, og ved negativt svar slepp dei då karantene også på fritida.

Kommunestyret har vedtatt rullerande barnehageopptak som gjeld frå barnehageåret 2020-21. 

Føresette søker til hovudopptaket med den datoen dei ønsker plass. Føresette får tildelt plass ut i frå ønska dato, utan å måtte betale i perioden frem til denne datoen. Barnet vert ikkje registrert med plasseringsstart før ønska dato. Nye plasser i barnehageåret skal som houvdregel tildelas innan ein månad frå søknad.

8. mai var det 75 år sidan frigjeringa! Me markerte dette ved minnestøtta ved Hjelmeland kyrkje og ved Rømlinghytta i Bønardalen i Årdal.
Markeringa vart filma og gjort tilgjengeleg i nettavisa til Strandbuen og på vår Facebook-side. 

Me har for tida ein konkurranse i kommunen om å ha det vakraste inngangspartiet. Har du bidrag? Gå inn på arrangementet på Facebook og del bilete av ditt inngangsparti. Hjelmeland legekontor har sendt inn sitt bidrag: dei har kanskje ikkje hatt den vakraste inngangen, men deifinitivt den viktigaste! 

Gjekk du glipp av det digitale folkemøtet tysdag kveld? Fortvil ikkje! Du kan no sjå opptaket av møtet. 

Kommunestyret har gjort vedtak om alminnelig taksering (hovudtaksering) av eigedomsskatt for heile kommunen etter eigedomsskattelova §3a frå inneverande skatteår. Takstane vert utskrivne 1. mars og er gjeldane i 10 år frå alminnelig taksering.

No kan du bestille møte med ordførar eller saksbehandlarar i kommunen på nettsida vår, og på Facebook.