Me tilbyr digitale behandlingskurs for innbyggarane i kommunen som ønsker å jobbe med endring i livet sitt. Me har pr. i dag eit kurs: meistring av rusutfordringar.

Kurs i meistring av rusutfordringar gjennomføre du på www.trigga.no. Der jobbar du deg igjennom eit e-læringsprogram, og du får tilbod om samtaler med behandlar undervegs. Dette kurset er utvikla av meistringseininga i Sandnes, og er nå også tilgjengeleg i eit utval andre kommunar.

Det vil etterkvart komme fleire digitale kurs. F.eks. kurs for å meistre spill- avhengigheit og andre avhengigheiter. Når disse er på plass, sender me ut informasjon.

Gjennom å delta på kurset får du kunnskap både om motivasjon, avhengigheit og verktøy for å gjennomføre ei endring.

Det vert 12 timar gratis SFO pr. veke for elevar på 1.trinn frå 1. august. Dette vart vedteke av regjeringa i statsbudsjettet for 2022

Fredag 4. februar signerte fungerande ordførar Anita Husøy Riskedal kontrakt med Stad Kystbygg AS om bygging av dagsturhytta «Fisterbu». Byggfirmaet skal reisa fleire dagsturhytter i Rogaland utover i 2022. Hjelmeland si dagsturhytte skal etter planen vera klar til innviingsfest i slutten av juni

No kan du bestille møte med ordførar eller saksbehandlarar i kommunen på nettsida vår, og på Facebook.