Nå er me i gang med DigiHelsestasjon! Denne løysinga gjer det mogleg for deg å kommunisera med helsestasjonen og skulehelsetenesta på nett. Meldingane kjem direkte inn i den elektroniske pasientjournalen. I tillegg til kommunikasjon kan du få varsel om ny time, påminningar og moglegheit for å avbestille timar! 

Støtte til lokalt næringsliv som har utfordringar på grunn av koronapandemien. Tilskot kan berre gis til nye tiltak. 

No kan du bestille møte med ordførar eller saksbehandlarar i kommunen på nettsida vår, og på Facebook.