Send sikker digital post til kommunen

Send sikker digital post til kommunen

Me har teke i bruk eDialog. Med eDialog kan du trygt sende oss meldingar og dokument elektronisk, sjølv om dei er unnateke offentlegheit.

For å nytte tenesta må du logge på / autentisere deg ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID m.m.)

Send sikker post til kommunen

Send sikker post til barnevernstenesta

Send sikker post til Helsestasjonen / Skulehelsetenesta


Du skal ikkje nytte eDialog, dersom kommunen har andre digitale skjema som passar til føremålet. Klikk her for oversikt over alle våre skjema.