Viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer i Hjelmeland

Viktige telefonnummer i Hjelmeland
Instans Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Medisinsk naudhjelp 113
Akutt forureining 110
Legekontor Hjelmeland (kl. 9-11.30 og kl. 13.30-15) 51 75 71 00
Legevakt Hjelmeland (heile døgnet) 116117
Vakttelefon brannvakt 480 76 000
Vakttelefon kveld/helg VA - IVAR IKS 975 07 200
Vakttelefon teknisk 404 39 134
Lensmann, vakttelefon 2800
Barnevernvakta Stavanger 911 73 313
Strand og Forsand lensmannskontor dagtid (kl. 9- 15) 51 74 32 80
Lyse energi, vakttelefon 5973
Miljøstasjon Vikaneset 934 44 387
NAV Hjelmeland 55 55 33 33
NAV Pensjon 55 55 33 34
Renovasjon (Rymi) 51 75 95 50
Posten 910 00 710
Hjelmeland kyrkjekontor 404 39 240
Sokneprest 404 39 241/977 52 534
Kyrkja beredskapstelefon etter kontortid 948 32 880
Sentralbord kommunehuset (kl. 10-15.30) 51 75 00 00
Skattekontor/folkeregister 800 80 000
Tannlege på Hjelmeland 51 75 31 00
Tannlegevakt Stavanger (laurdag/søndag kl. 11-15) 51 52 33 44
Veterinærvakt Ryfylke 51 74 80 20
Ettersøksring fallvilt 404 39 129