Viktige telefonnummer i Hjelmeland kommune

Her har me samla ein del viktige telefonnummer til offentlege instansar:

 

Viktige telefonnummer i Hjelmeland Liste over viktige telefonnummer i Hjelmeland kommune
Instans Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Medisinsk naudhjelp 113
Akutt forureining 110
Legekontor Hjelmeland 51 75 71 00 (9-12, 13-15)
Legevakt Hjelmeland 116117 (heile døgeret)
Vakttelefon dagtid 480 76 000
(brannbefal, bygg, veg)
Vakttelefon kveld/helg VA - IVAR IKS 975 07 200
VA (vatn og avlaup)- servicetorg Sande 51 75 95 50 (9- 15)
Lensmann, vakttelefon 2800
Strand og Forsand lensmannskontor dagtid (9- 15) 51 74 32 80
Lyse energi, vakttelefon 5973
Miljøstasjon Vikaneset 934 44 387
NAV Hjelmeland 55 55 33 33
NAV Pensjon 55 55 33 34
Renovasjon (Rymi) 51 75 95 50
Posten 910 00 710
Hjelmeland kyrkjekontor 404 39 240
Sokneprest 404 39 241/977 52 534
Kyrkja beredskapstelefon e. kontortid 948 32 880
Sentralbord kommunehuset (8:30-15) 51 75 00 00
Skattekontor/folkeregister 800 80 000
Tannlege på Hjelmeland 51 75 31 00
Tannlegevakt Stavanger (laur/sun 11-15) 51 52 33 44
Veterinærvakt Ryfylke 51 74 80 20
Ettersøksring fallvilt 404 39 129
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 08.00 - 15.30