Prisar for planlegging av skogsbilvegar

Betalingssatsar Planlegging av skogsbilvegar
Gebyr 2020 Kr Kr inkl. mva
Timepris 1 250 1 563
Maksimalsats i henhold til forskrift 8 830 11 038