Prisar for planlegging av skogsbilvegar

Betalingssatsar Planlegging av skogsbilvegar
Gebyr 2019 Kr Kr inkl. mva
Timepris 1 220 1 525
Maksimalsats i henhold til forskrift 8 830 11 038