Betalingssatsar dispensasjonar

Betalingssatsar dispensasjonar

Betalingssatsar dispensasjonar 2023
Type Gebyr kr
Dispensasjonar frå føremål i kommuneplan/ reguleringsplan eller fra § 1-8 i pbl 14 700
Andre dispensasjonar 9 000