Betalingssatsar dispensasjonar

Betalingssatsar dispensasjonar
Type Gebyr kr
Dispensasjonar frå føremål i kommuneplan/ reguleringsplan eller fra § 1-8 i pbl 13 800
Andre dispensasjonar 8 360