Betalingssatsar dispensasjonar

Betalingssatsar dispensasjonar
Type Gebyr kr
Dispensasjonar frå føremål i kommuneplan/ reguleringsplan eller fra § 1-8 i pbl 14 100
Andre dispensasjonar 8 550