Betalingssatsar dispensasjonar

Betalingssatsar dispensasjonar 2022
Type Gebyr kr
Dispensasjonar frå føremål i kommuneplan/ reguleringsplan eller fra § 1-8 i pbl 14 600
Andre dispensasjonar 8 850