Betalingssatsar dispensasjonar

Betalingssatsar dispensasjonar 2021
Type Gebyr kr
Dispensasjonar frå føremål i kommuneplan/ reguleringsplan eller fra § 1-8 i pbl 14 300
Andre dispensasjonar 8 650