Tomteprisar

Tomteprisar

Kommunal tomt / gebyr for opparbeiding 2024
Refusjon Kr
Kommunale bustadtomter:
Refusjon råtomt per m2 84
Refusjon tomteteknisk arbeid - generelt 142 800
Industriareal:
Refusjon råtomt, veg, vatn og kloakk - heile kommunen - per m2 80
Jone Fuglesten
Kommunalsjef samfunn og næring
E-post
Telefon 40 43 91 40