Informasjon om innsyn og offentlegheit

Du kan be om innsyn i dokument, sjølv om dei inneheld informasjon underlagt teieplikt, eller er unntatt offentlegheit.

Postjournal (Postliste)

Postjournalen vert publisert på nett to verkedagar etter at dokumenta er registrert. Postjournalen er tilgjengeleg i 365 dagar.

Det er mange måtar å søkje på:

  • Postjournal - her søkjer du på ein bestemt dag
  • Søk etter dokument - her kan du søkje på alle typar dokument
  • Søk etter sak - søkjer på arkivsak
     

Politiske møter og sakspapirer

Her visast den politiske møtekalenderen for året, med møta i dei ulike utvala. Du kan også vise tidlegare møte tilbake frå hausten 2005 og framover ved å klikke deg bakover i kalenderen (Vis forrige år).

Slik kan du søkje:

  • Ved å klikke i kalender på eit utval får du oversikt over alle sakene i det aktuelle møtet
  • Veit du ikkje når saka vart behandla, eller i kva for utval, så kan du søkje i Saker (eigen fane)
  • Ved å velje Vedtak kan du søkje etter eit spesielt vedtak. Legg inn eit snevert søk, t.d. eit stadnamn, og innsyn vil vise deg alle møter/sakspapir der dette søkjeordet finst