Informasjon om innsyn og offentlegheit

Informasjon om innsyn og offentlegheit

Du kan be om innsyn i dokument, sjølv om dei inneheld informasjon underlagt teieplikt, eller er unntatt offentlegheit.

Om innsyn, lov, rettleiar: 

Postjournal - postliste

Postjournalen vert publisert på nett to verkedagar etter at dokumenta er registrert. Postjournalen er tilgjengeleg i 365 dagar.

Det er mange måtar å søke på:

  • Postjournal - her søker du på ein bestemt dag
  • Søk etter dokument - her kan du søke på alle typar dokument
  • Søk etter sak - søker på arkivsak

Politiske møte og sakspapir

Her visast den politiske møtekalenderen for året, med møta i dei ulike utvala. Du kan også vise tidlegare møte tilbake frå hausten 2005 og framover ved å klikke deg bakover i kalenderen (Vis forrige år).

Slik kan du søke:

  • Ved å klikke i kalender på eit utval får du oversikt over alle sakene i det aktuelle møtet
  • Veit du ikkje når saka vart behandla eller i kva for utval, kan du søke i "Saker" (eigen fane)
  • Ved å velje "Vedtak" kan du søke etter eit spesielt vedtak. Legg inn eit snevert søk, t.d. eit stadnamn, og innsyn vil vise deg alle møter/sakspapir der dette søkeordet finst.