Kommunestyret

Kommunestyret

Kommunestyret 2023-2027
Namn Adresse Postnr Poststad Telefon
ARBEIDARPARTIET
Gaute Hauge Eikehaugen 39 4139 Fister 48063088
Katrine Stangelo Klokkarjordet 17 4139 Fister 41589837
HØGRE
Leif Magne Kleppa Hagahaugen 2A 4130 Hjelmeland 98283003
Torunn Munthe Breidablikk 19 4130 Hjelmeland 40403174
Johannes Soppeland Ryfylkevegen 5155 4137 Årdal i Ryfylke 48062150
Bengt Åke Hauge Melevegen 111 4137 Årdal i Ryfylke 41235811
Astrid Fossaa Viga Hundsnesvegen 192 4130 Hjelmeland 95976678
KRISTELEG FOLKEPARTI
Ståle Halsne Espelandsvegen 154 4130 Hjelmeland 90666445
Asbjørg Kvame Hetlesæter Kvame 46 4130 Hjelmeland 98669975
SENTERPARTIET
Anita Husøy Riskedal (Ordførar) Ryfylkevegen 5695 4137 Årdal i Ryfylke 40439009
Berit Søvik Østerhus Jøsenfjordvegen 788 4134 Jøsenfjorden 97755303
Arthur Fjeldheim Egeland Eglandsvegen 71 4137 Årdal i Ryfylke 97886998
Solveig Romsø Øye Randøy Ring 82 4130 Hjelmeland 99464923
Anna Lena Kleppa Vigavegen 51 4130 Hjelmeland 95149952
Frode Riskedal Bøen 11 4137 Årdal i Ryfylke 95205905
Mari Madland Ryfylkevegen 5461 4137 Årdal i Ryfylke 93485104
Tårn Sigve Schmidt Svadbergvegen 80 4137 Årdal i Ryfylke 91624802
Dagfinn Svadberg Hetløy Svadbergvegen 65 4137 Årdal i Ryfylke 99505094
SV - SOSIALISTISK VENSTREPARTI
Silje Sværen Skiftun 2 4146 Skiftun 95062607