Råd for menneske med funksjonshindring

Råd for menneske med funksjonshindring

Råd for menneske med funksjonshindring 2023-2027
Medlemmer Rolle
Ingrid Pedersen
Jan Arne Hansen
Helge Mæle
Anne Tove G. Ingvaldstad
Berit Søvik Østerhus Folkevald

Rettleiar for råd for personar med nedsett funksjonsevne