Barn og unge sitt kommunestyre

Kommunestyret vedtok i sak 029/18 at det i løpet av 2018 skal arrangerast Barn og unge sitt kommunestyre i Hjelmeland.

Då samlast representantar frå 5. – 10. kl. og behandlar saker som angår dei, og får høve til å gje uttale til administrasjon og politikarar om kva dei meiner.

Dette kan vere saker som dei sjølve ynskjer å ta opp, eller politiske saker som allereie står på dagsorden for formannskap og kommunestyre.

Viss du har lyst til  delta, ta kontakt med elevrådet på skulen din.

Meir informasjon kjem etter kvart!

Annbjørg Breiland Egeland
SLT- og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 404 39 154
Leif Velde-Johannessen
Jurist/politisk sekretær
E-post
Telefon 404 39 016