Digitale kurs innan meistring av rus og andre avhengigheiter

Me tilbyr digitale behandlingskurs for innbyggarane i kommunen som ønsker å jobbe med endring i livet sitt. Me har pr. i dag eit kurs: meistring av rusutfordringar.

Kurs i meistring av rusutfordringar gjennomføre du på www.trigga.no. Der jobbar du deg igjennom eit e-læringsprogram, og du får tilbod om samtaler med behandlar undervegs. Dette kurset er utvikla av meistringseininga i Sandnes, og er nå også tilgjengeleg i eit utval andre kommunar.

Det vil etterkvart komme fleire digitale kurs. F.eks. kurs for å meistre spill- avhengigheit og andre avhengigheiter. Når disse er på plass, sender me ut informasjon.

Gjennom å delta på kurset får du kunnskap både om motivasjon, avhengigheit og verktøy for å gjennomføre ei endring.

Kursprogram og praktisk informasjon

Kurset kan gjennomførast når det passer for deg.

Når du melder deg på kurs, svarer me gjerne på spørsmål du måtte ha, enten på e-post eller telefon. Det er også tilbod om jevnlige samtaler med behandlar mellom kurs-samlingane, dersom du ønsker det. I kommunen sitt journalsystem vil det bli notert at du har deltatt på kurs.

Ønsker du meir informasjon om kurset eller å melde deg på kan du kontakte:

Yvonne Fosse, 40439074 eller yvonneolsen.fosse@hjelmeland.kommune.no

Marta Ommundsen, 40439076 eller marta.ommundsen@hjelmeland.kommune.no

Ann Mari Velde, 40439087 eller ann.mari.velde@hjelmeland.kommune.no