Me søker etter menn!

Me søker etter menn!

Vil du bli vår nye helserekrutt? Meld deg på informasjonsmøte om Menn i Helse nå! 

Me søker nå etter vaksne, arbeidssøkande menn som vil få eit unikt høve til å ta fagbrev som helsefagarbeidar gjennom Menn i helse.

Utdanninga er komprimert og tilrettelagd for arbeidssøkande menn i alderen 25-55+. Deltakarane får tittelen helserekruttar og under utdanninga blir det veksla mellom å motta yting frå NAV og løn frå kommunen.  

Påmelding til informasjonsmøte 

Ta sjansen og bli med på eit uforpliktande informasjonsmøte kor du får informasjon om utdanninga, økonomi og jobbmoglegheitene. Helserekruttar frå tidlegare kull er også til stades og deler sine erfaringar og anbefalingar. 

Her vil det bli orientert om Menn i helse. I etterkant av møtet vil det bli gjennomført intervju. Etter intervju vil eigna og motiverte kandidatar få tilbod om ei 12 vekers praksisperiode som helserekrutt på sjukeheim eller tilsvarande, med rettleiing. Deretter er det sommarjobb og vidare utdanningsløp i to år fram mot fagbrev som helsefagarbeidar.

Eiga informasjonsmøte på Hjelmeland: 

  • Tid og stad: 15. januar 2024 klokka 13. Helsehuset, Prestagarden 15, 4130 Hjelmeland
  • Meld deg på til tlf. 996 38 803

Er du vår neste mann? Grip sjansen! 

Kjenner du nokon dette passar for? Tips dei om Menn i helse! 

Har du spørsmål om Menn i helse?  

Ta kontakt med fylkeskoordinator: Kjersti Hoddevik
Telefon: 92 23 10 66 
Epost: kjersti@mennihelse.no