Fakturering av kommunale tenester og eigedomsskatt

Fakturering av kommunale tenester og eigedomsskatt

Sjå oversikt over betalingssatsane. 

Sjå dine fakturaer

Ofte stilte spørsmål om faktura

Kommunale avgifter og eigedomsskatt

Eigedomsskatt

Det vert kvart år sendt ut eigendomsskattesetel innan 1. mars for skatteåret. Dette er ingen faktura, kun informasjon.

Avgifter og terminar

  • Faktura for eigedomsskatt, vatn og avlaup vert sendt  i 4 terminar i året.
  • Faktura for feiing/tillsyn vert sendt i 1 gang i året i termin 3.
  • Avrekning av vatnmålar for fjoråret vert sendt i 1. termin.

Utsending av faktura

  • Faktura for 1. termin sendes i slutten av mars med forfall 20. april
  • Faktura for 2. termin sendes i slutten av mai med forfall 20. juni
  • Faktura for 3. termin sendes i slutten av september med forfall 20.oktober
  • Faktura for 4. termin sendes i slutten av november med forfall 20. desember

Fleksibel fakturering

Du som eigar kan velje fleksibel fakturering 1 eller 2 terminar pr. eigedom. Dette gjeld for faktura eigedomsskatt eller vatn og avlaup.

Dersom du vel 2 terminar er forfallet i termin 1 og 3. Vel du ein termin, får du fakturaen din i starten av året. 

Delbetaling

Eigar kan avtale delbetaling av kvar faktura i 2-3 avdrag ved å kontakte økonomiavdelinga.

Les meir om eigedomsskatt.

Barnehage og SFO

Barnehage er gratis for dei som har folkeregistrert adresse i Hjelmeland. 

SFO blir fakturert kvar månad, utanom juli som er betalingsfri. Fakturaen har forfall 20. kvar månad. 

Fakturering av andre tenester

Hovudfakturering er i slutten av månaden, med forfall den 20. i månaden etter.

Problemer med å betale fakturaen?

Dersom du treng oppdeling av fakturert beløp i fleire terminar, eller ønsker utsatt forfall, så må du ta kontakt med økonomiavdelinga.

 

Kontonummer for innbetaling

Kommunale avgifter og eigedomsskatt skal innbetalast til kontonummer: 3201 63 29931

Torill Berge
Rådgjevar økonomi
E-post
Telefon 40 43 90 24