Fakturering av kommunale tenester og eigedomsskatt

Fakturering kommunale avgifter og eigedomsskatt

Kommunale avgifter og eigedomsskatt

Det blir sendt ut eigendomsskattesetel i slutten av februar/starten av mars. Dette er ingen faktura.

Faktura for eigedomsskatt, vatn og avlaup sendes i 4 terminar i året. Faktura for feiing sendes i 4. termin.

Faktura for 1. termin sendes i slutten av mars med forfall 20. april

 • ¼ eigedomsskatt
 • Akonto vatn og avlaup
 • Fastledd vatn og avlaup
 • Avrekning av vannmålar for fjoråret

Faktura for 2. termin sendes i slutten av mai med forfall 20. juni

 • ¼ eigedomsskatt
 • Akonto vatn og avlaup
 • Fastledd vatn og avlaup

Faktura for 3. termin sendes i slutten av september med forfall 20.oktober

 • ¼ eigedomsskatt
 • Akonto vatn og avlaup
 • Fastledd vatn og avlaup

Faktura for 4. termin sendes i slutten av november med forfall 20. desember

 • ¼ eigedomsskatt
 • Akonto vatn og avlaup
 • Fastledd vatn og avlaup
 • Gebyr for feiing/tilsyn for heile året

Les meir om eigedomsskatt.

Barnehage og SFO

Vert fakturert 11 ganger per år. Juli er betalingsfri.

Det blir fakturert i slutten av månad med forfall den 20. i neste månad.

Andre tenester

Hovudfakturering er i slutten av månaden, med forfall den 20. i månaden etter.

Digital faktura

Me er i ferd med å gjennomgå våre tenester med sikte på auka bruk av digitale verktøy. Dette gjer me for å effektivisere og redusere kostnadar. Me startar no med digitalisering av utgåande faktura til kundar. Me tar sikte på at dette trer i kraft frå og med september månad.

Les meir om dei ulike alternativa her

Problemer med å betale fakturaen?

Dersom du treng oppdeling av fakturert beløp i fleire terminar, eller ønskjer utsatt forfall, så må du ta kontakt med økonomiseksjonen.

 

Kontonummer for innbetaling

Kommunale avgifter og eigedomsskatt skal innbetalast til kontonummer: 3201 63 29931

Torill Berge
Rådgjevar skatt
E-post
Telefon 404 39 024