Eigedomsskatt

I kommunen har me eigedomsskatt på alle typar eigedom, inkludert ubebygde tomter. Det kan gis fritak etter eigedomsskattelova §§ 5 og 7. 

Sjå din eigedomskatt