Ordføraren sin møteplan

Vekas møteplan for ordførar Anita Husøy Riskedal. 

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
30. januar Varhuagmøte
31. januar Teamsmøte stortingsrepresentant
Startlånavklaringsmøte
Fast møte med varaordførar
1. februar Ordførarforum Rogaland, teams
Møte i Eldrerådet
Føredrag: Sikkerhet i en usikker tid (DSB)
Årsmøte Hjelmeland Senterpartiet
2. februar Status Årdal Aqua
Finale Det norske måltid
3. februar Stortingsrepresentantar møter næringslivet i Ryfylke

Endringar kan førekoma.