Ordføraren sin møteplan

Dato Møte
21. januar Skypemøte Villreinprosjektet i SVR (Verneområdet for Ryfylke/Setesdalsheiane) kl. 8.00-9.00
Lokalsamfunnskonferansen 2019, Gardermoen
22. januar Lokalsamfunnskonferansen 2019
23.-28. januar Ferie/avspasering. Fungerande ordførar er Johan Mjølhus, tlf. 911 19 006.
29. januar Møte om Sølvskatten frå Hjelmeland, kl. 12.00-13.00
Formannskapsmøte kl. 17.00
30. januar Dialogmøte Årdal Landbruk, kl. 10.00-11.00
Innbyggjarmøte på Ombo, kl. 19.00, Eidsund
1. februar Styremøte KS Rogaland, kl. 9.00-12.00, Stavanger

 ​