Ordføraren sin møteplan

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
29. juni Kontaktmøte med Sterling White Halibut, kl. 10.00-12.00
Møte med varaordførar kl. 14.00-15.00
30. juni Avspasering, tilgjengeleg på tlf.
1. juli Synsfaring i Jøsenfjorden, kl. 09.00-14.00
Startsrådbesøk Sjømat og fiskeriminister, Tytlandsvik Aqua og Sterling White Halibut, kl. 17.00-21.00
2. juli Kontaktmøte med Årdal Aqua, kl. 08.30-10.00
Møte med Fibergruppa, kl. 13.00-14.00
3.juli Møte med SVR, kl. 08.00-09.00
6. juli - 31. juli Ferie
Bjørn Laugaland
Ordførar
E-post
Telefon 404 39 010