Ordføraren sin møteplan

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
13. september Møte i Arbeidsutval Verneområde (SVR) kl. 8-9
Møte med innbyggar kl. 10-11
Møte med rådmann kl. 12-13
Møte med varaordførar kl. 14-15
Valstyre kl. 16-18 og resten av kvelden ved behov
14. september Styremøte KS Rogaland kl. 11-15, Stavanger
Møte i valstyret kl. 17
15.-16. september Styremøte Fjordvegen + synfaring / møte med Nye Veier AS, langs riksveg 13 frå Stavanger til Sogndal
16. september Møte i beredskapsleiinga kl. 8-8.30 (varaordførar deltek)
17. september Kontordag / disponibel
Ordførar tilgjengeleg på telefon og e-post resten av dagen

Endringar av planen vil som oftast koma i løpet av veka.