Ordføraren sin møteplan

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
14. september Møte med rådmann, kl. 13.00-13.30
Møte med rådmann og vara ordførar, kl. 14.00-14.30
Gruppemøte med Senterpartiet (SP), kl. 19.00-22.00
15. september Møte med styreleiar i KS og styret i KS Rogaland i Stavanger, kl. 11.00-15.00
Formannskapsmøte, kl. 12.00-17.00 ( Anita H. Riskedal fungerande ordførar i dette møtet)
Styremøte med SVR ( Verneområde Sestesdal/Ryfylkeheiane) , Valle
17. september Beredskapsmøte, kl. 08.00-08.30
Opning Historisk Vandrerute Nes, Nilsebu, Nes, kl. 15.00
Møte med Randøy Vel, kl. 19.30-21.30
18. september Kontaktmøte med Ryfylkegruppa NIS (Næringsforening i Stavangerregionen), kl. 08.00-10.00
Internt møte om strategi for kollektivtransport, kl. 13.30-15.00
Bjørn Laugaland
Ordførar
E-post
Telefon 404 39 010