Ordføraren sin møteplan

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
6. april Møte med beredskapsleiinga i kommunen, kl. 08.00-09.00
Møte med næringsforum, kl. 09.30-10.30
7. april Møte i beredskapsleiinga, kl. 08.00-09.00
Møte om tiltakspakkar, kl. 09.00-10.00
Møte med Fylkesmannen, kl. 10.30-11.30
Resten av veka, nettmøter ved behov
Bjørn Laugaland
Ordførar
E-post
Telefon 404 39 010