Ordføraren sin møteplan

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
30. november Møte med varaordførar, kl. 14.30-15.30
1. desember Møte med Lyse Nett om kraftsystem i Sør-Rogaland, kl. 9.00-12.00
Satusmøte, oppdatering om ny linje Dalen - Hjelmeland, kl. 12.30-13.30
Møte i Nettverk Fjord og Kystkommuner, kl. 18.00-19.30
2. desember Møte i verneområdestyret for SVR Landskapsvernområde (Setesdal vesthei Ryfylkeheiane), kl. 10.00-14.00
Møte om erfaringar med hurtigbåtdrift i Nordland, interessant for Rogaland? Kl. 18.00-19.00
3. desember Møte i beredskapsleiinga, kl. 8.00-8.30
Møte om revisjonssak Ulla Førre med Suldal og Bykle kommune + Statkraft, kl. 12.00-15.00
4. desember Fredagsmøte med Ryfylke-ordførarane, kl. 8.30-9.00

OBS! Kan koma endringar/tillegg undervegs. 

Bjørn Laugaland
Ordførar
E-post
Telefon 404 39 010