Ordførar sin møteplan

Anita Husøy Riskedal er fungerande ordførar. 

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
20. juni Møte med rådmannen
Møte med bedrift
21. juni Teamsmøte med stortingsrepresentant
Møte med fylkesvegadministrasjonen vedkommande fylkesveg Randøy og Fister
Planleggingsmøte Ryfest
22. juni Landsstyremøte USS
Ordførarsamling Egersund
23. juni Ordførarsamling Egersund
24. juni Styringsmøte/stiftingsmøte Ryfylkealliansen
Opning av 4H fylkesleir i Årdal

Endringar av planen vil som oftast koma i løpet av veka. 

Anita Husøy Riskedal
Fung. ordførar
E-post
Telefon 404 39 009
Bjørn Laugaland
Ordførar
E-post
Telefon 404 39 010