Ordføraren sin møteplan

Ordføraren sin møteplan

Slik ser denne veka ut for ordførar Anita Husøy Riskedal. 

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
15. april Møte med kommunedirektør
Kontortid
16. april Teamsmøte med stortingsrepresentant
Møte om gangsti
Kontaktmøte med Hjelmeland idrettslag
17. april Besøk Sterling Mekjarvik
Møte i Havbruksrådet
Generalforsamling Avanti
18. april Beredskapsøving IVAR
KS forhandlingsinfo
Følkemøte Ryfast (Tau kyrkje)
19. april Besøk av stortingsrepresentant Tor Inge Eidesen

Du kan nå ordførar Anita Husøy Riskedal på e-post anita.husoy.riskedal@hjelmeland.kommune.no eller telefon 404 39 009.