Ordføraren sin møteplan

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
10. mai Gruppeleiarmøte, kl. 7:30-8:30
Møte med rådmannen, kl. 9:00-10:00
Møte i Arbeidsutvalet i USS (Utmark kommunane si Landssamanslutning), kl. 10:00-11:00
Møte KS om lønnsforhandlingane
Møte om NKOM midlar med fylkeskommunen, kl. 12:00-15:00
Møte med varaordførar, kl. 15:00-16:00
Gruppemøte Senterpartiet, kl. 19:00-21:00
11. mai Styremøte KS Rogaland, kl. 9:00-15:00
12. mai Besøk Erfjord skule, kl. 10:00 (Jøsenfjordelevane, utandørs opplegg)
Møte KS, tema revidert nasjonalbudsjett, kl. 11:30-14:00
Telefonmøte tomteeigar om kommuneplan, kl. 14:00-14:30
13. mai Kristi himmelfartsdag
14. mai Avspasering

OBS! Erfaringsvis kan det skje endringar.