Ordføraren sin møteplan

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
16. september Kontordag
17. september Kontordag
18. september Styremøte i SVR (Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane Landskapsvern), Suldal
19. september Møte i styringsgruppa for prosjekt Vågen 360, kl. 9.00-10.30
Førstehjelpskurs, kl. 12.00-15.30
Møte i sti og løypeplan, kl. 19.00-22.00, Vormedalen
20. september Møte i Ryfylkefondet, kl. 9.00-12.00
Bjørn Laugaland
Ordførar
E-post
Telefon 404 39 010