Ordføraren sin møteplan

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
1. juli Kontaktmøte Ryfylke Iks og Sterling White Halibut, Viga Havn kl 9.00–10.00
Møte/synfaring med grunneiga tursti i Nordbygda, kl. 10.00–11.00
2. juli Synfaring Storhedder (Bykle) på vegne av SVR (Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane Verneområde), heile dagen
3. juli Skype møte arbeidsutvalet i SVR, kl. 8.00-9.30
Opning av utstilling (sølvskatten frå Sæbø) i Arkeologisk museum, kl. 13.00-15.00, Stavanger
4.-5. juli Avspasering, tilgjengeleg på telefon.
8. juli-2. august Ferie, Lin Veronica Jacobsen er fungerande ordførar.

Bjørn Laugaland
Ordførar
E-post
Telefon 404 39 010