Ordføraren sin møteplan

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
1. mars Orførarmøte Senterpartiet (kommunalpolitisk toppmøte) kl. 9:00-12:30
Møte med rådmannen kl. 12:30-13:30
Møte med varaordførar kl. 13:30-14:30
2. mars Kommunalpolitisk toppmøte (KS) kl. 9:00-13:00
Strategimøte + fylkesmøte KS Rogaland kl. 13:00-17:00
3. mars Møte om kraftforsyning, moglegheiter. Kl. 8:00-9:00
Møte med Tour of Norway kl. 9:00-10:00
Årsmøte Ryfest (tidlegare Norsk Frukt & laksefest) kl. 17:00-19:00
Årsmøte Hjelmeland Senterparti kl. 19:00-22:00
4. mars Møte med beredskapsleiinga kl. 8:00-8:30
Møte med forvaltar i SVR (Verneområdet Setesdal Ryfylkeheiene) kl. 9:30-10:00
Møte med grunneigar i SVR kl. 10:00-11:00
5. mars Møte med Ryfylkeordførarane kl. 8:30-9:00
Møte med tilsette i administrasjonen på kommunehuset kl. 14:00-14:30

OBS! Erfaringsvis kan det skje endringar.

Bjørn Laugaland
Ordførar
E-post
Telefon 404 39 010