Ordføraren sin møteplan

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
13. desember Møte med rådmannen kl. 12-13
Gruppemøte Senterpartiet kl. 19-22
14. desember Møte med Rogaland Senterparti (SP) kl. 8.00, Teams
15. desember Tildelingsmøte Hjelmelandslegatet kl. 13.00
16. desember Kommunestyremøte kl. 14.00, gymsal Årdal skule
17. desember Frukostmøte KS (Kommunesektorens organisasjon) kl. 8.00
Rådsmøte i Ryfylkerådet

Endringar av planen vil som oftast koma i løpet av veka. 

Bjørn Laugaland
Ordførar
E-post
Telefon 404 39 010