Ordføraren sin møteplan

Dato Møte
18. mars Landbrukskonferansen i Rogaland, Stavanger. Heile dagen.
19. mars Møte i styringsgruppa for arealplan Havbruk i Rogaland, kl. 10.00-12.30, Stavanger.
20. mars Kontordag
Kontaktmøte med bygdaråda, kl. 17.00-18.30, kommunehuset.
21. mars Møte med statsetatane, Statens hus.
Avreise til Hamar for Senterpartiet (SP) sitt landsmøte.
22.-24. mars Landsmøte for Senterpartiet, Hamar.
Bjørn Laugaland
Ordførar
E-post
Telefon 404 39 010