Ordføraren sin møteplan

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
27. mai Møte Rådmannen, kl. 13.00-14.00
Skype møte USS (Arbeidsutvalet for Utmarkskommunane si landssamanslutning), kl. 15.00-17.00
Møte Hjelmeland Senterpartiet (SP), kl. 19.00-21.00
28. mai Møte om reiselivssatsing med rådmannen og næringsdrivar, kl. 08.00-09.00
Open dag, Årdal (GEA), kl. 09.30-10.30
29. mai Møte Fiberutval, kl. 09.00-11.30
Skypemøte med Hardangevidda Nasjonalpark sitt styre (Erfaringsutveksling regional styring av verneområde)
31. mai Privat avtale, fram til kl. 13.00, Stavanger
Fisterseminaret, kl. 18.00, Fister
1. juni Fisterdagen
Bjørn Laugaland
Ordførar
E-post
Telefon 404 39 010