Ordførar sin møteplan

Anita Husøy Riskedal er fungerande ordførar. 

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
26. september Møte med rådmannen og ordførar
Gruppemøte
27. september LVK Inntekssystemet, Teamsmøte
Samhandlingsmøte mellom Hjelmeland kommune og Lyse
Haustsamling Rogaland Senterparti, Ryfylke
28. september Kommunestyremøte
29. september Heimekontor
Møte med innbyggar
30. september Dialogmøte mellom statsforvaltar og ordførar
Dialogmøte vegavtale
Møte med statsforvaltar om kraftrasjonering
Møte med Smaken av Ryfylke

Endringar av planen vil som oftast koma i løpet av veka. 

Anita Husøy Riskedal
Fung. ordførar
E-post
Telefon 404 39 009
Bjørn Laugaland
Ordførar
E-post
Telefon 404 39 010