Fritidsaktivitetar

Me mange ulike frivillige lag og organisasjonar i kommunen, og ein stor del av desse har aktivitetar for barn og unge. Under finn du ei oversikt over nokon av desse aktivitetane - men det finnes mange fleire! Ta gjerne kontakt med dei ulike laga direkte om du har spørsmål. 

Fritidsaktivitetar

Ungdomsklubb/Fritidsklubb

Hjelmeland samfunnshus arrangerar ungdomsklubb for ungdommar i alderen 13-18 år, ca 1 gong per månad. Datoane finn du på samfunnshuset si nettside, under punktet Kalender.

Sjå datoar her

Svømming

Svømmebassenget er ope frå veka etter haustferien til påske. 

Les meir om kva dagar dei forskjellige trinna har bading.

Hjelmeland IL - fotball

På Facebook-sida til Hjelmeland IL fotball finn du informasjon fra fotballstyret og fra alle fotballinteresserte om treninger,   kamper, cup og annet kjekt!  For foreldre, barn og ungdom som er med, eller ønskjer å være med i fotballgruppa i Hjelmeland IL. 


Kontaktperson er Jarle Mjølhus 
Mobil: 913 96 158
E-post: fotball@hjelmelandil.no
Facebook: Hjelmeland IL fotball

Heimeside til idrettslaget.

Hjelmeland IL - handball

Treningstidene vert lagt ut på heimesida til Hjelmeland idrettslag så snart dei er klare!

Kontaktperson er Elisa Hanf. 
E-post: handball@hjelmelandil.no
 

Hjelmeland IL - ski
Hjelmeland IL - ski
Dag Klokke Kva
Måndag 14.30-16.15 Styrke og utholdenheitstrening v/Hjelmelandshallen. Frå 6. klasse og oppover. Frå og med 4. klasse etter haustferien.
Onsdag 17-18.30 Hufsing (intervalltrening) i Årdal v/parkeringsplannsen i Eventyrskogen. Frå 6. klasse og oppover (yngre må gjerne være med, då i lag med forelder). Frå og med 4. klasse etter haustferien.
Freddag 17.00 Rulleskitrening for alle v/Hjelmelandshallen. Variert trening etter alder, ofte samla oppstart med leik og moro! Eige opplegg for dei minste/nybegynnarar. Ta med skisko, hjelm, refleksvest, arm-, albue- og knebeskyttar, joggesko og uteklede.


NB! Føl oss på Facebook for å sjå eventuelle endringar i planane. 

Kontaktperson er Trond Sandvik.
Mobil: 934 36 493
E-post: ski@hjelmelandil.no
Facebook: Hjelmeland IL ski

Heimesida til idrettslaget.

Hjelmelandspeiderne
Hjelmelandspeiderne
Dag Klokke For kven?
Annankvar måndag 18-19.30 Frå og med 4. klasse og oppover


Me held til ved grillhytta bak Fister skule. 

Kontaktperson er Anita Rørheim. 
Mobil: 482 94 646
Facebook: Hjelmelandspeiderne

Heimesida til Hjelmelandspeiderne.

Jerv 4H og Hjelmen 4H

Kontaktinformasjon Hjelmen 4H: 
Kontaktperson er Aud Meling.
E-post: Aud.mel@frisurf.no
Facebook: Hjelmen 4H

Kontaktinformasjon Jerv 4H:
Kontaktperson er Frode Riskedal.
Mobil: 952 05 905
Facebook: Jerv 4H

Heimeside til 4H Norge.

Mekkeklubben
Mekkeklubben på Fister bedehus
Dag Klokke For kven?
Måndagar 19-21.00 Frå og med 7. klasse og oppover


Me held til på Fister bedehus.

Kontaktperson er Grunde Arnesen.
Mobil: 451 86 060
Facebook: Mekkeklubben/holy mekkers

Onsdagsklubb
Onsdagsklubben på Fister bedehus
Dag Klokke For kven?
Onsdag (oppstart 17.10) 17-18.15 Frå og med 1.-6. klasse.


Me held til på Fister bedehus.

Kontaktperson er Anne Norunn Helgøy.
Mobil: 419 28 153
E-post: annenorunn@icloud.com

Randøy IL
Randøy IL
Dag Klokke Kva
Måndag 18-19.00 Trening (diverse aktivitetar), frå 1.-10. klasse
Måndag 20-21.30 Volleyball, frå 13 år og oppover.
Fredag 20-21.30 Volleyball/basketball, frå 13 år og oppover.


Kontaktperson er Arne Sandanger. 
Mobil: 484 98 190
E-post: asandanger@hotmail.com

Sykkeltrening
Sykkeltrening
Dag Klokke For kven?
Måndagar 17.30-18.30 Frå og med 1.-5. klasse. Treninga varer fram til haustferien og startar opp att etter påskeferien.


Me held til ved fruktlageret i Årdal. 

Kontaktperson er Ruth-Iren K. Sie. 
Mobil: 922 45 502
Facebook: Sykkelgruppe for barn

Oversikt over lag og organisasjonar

Du kan finne ei oversikt over alle lag og organisasjonar i kommunen inne på Hjelmeland frivilligsentral sine heimesider

Annbjørg Breiland Egeland
SLT- og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 404 39 154
Åsmund Sigmundstad
Dagleg leiar Frivilligsentralen
E-post
Telefon 404 39 155