Fritidsaktivitetar

Me mange ulike frivillige lag og organisasjonar i kommunen, og ein stor del av desse har aktivitetar for barn og unge. Under finn du ei oversikt over nokon av desse aktivitetane - men det finnes mange fleire! Ta gjerne kontakt med dei ulike laga direkte om du har spørsmål. 

Fritidsaktivitetar

Ungdomsklubb/Fritidsklubb

Hjelmeland samfunnshus arrangerar ungdomsklubb for ungdommar i alderen 13-18 år, ca 1 gong per månad. Datoane finn du på samfunnshuset si nettside, under punktet aktuelt i toppmenyen.

Sjå datoar her

Hjelmeland IL - fotball
Hjelmeland IL - fotball
Kven Dag Klokke
Mix 6 (gutar og jenter) Onsdag 17-18.00
Mix 7 (gutar og jenter) Onsdag 17-18.30
Jenter 8 Tysdag 17-18.00
Gutar 8 Måndag 17-18.00
Jenter 9 Tysdag 18-19.00
Gutar 9 Måndag 18-19.30
Jenter 10 Torsdag 17.30-19.00
Gutar 10 Onsdag 18.30-20.00
Jenter 11 Måndag 17.30-19.00
Gutar 11 Måndag og torsdag 17.30-19.00
Jenter 12 Måndag og torsdag 17-18.30
Gutar 12 Tysdag 18-19.30
Torsdag 19-20.30
Jenter 13 Tysdag og torsdag 17-18.30
Gutar 13 Tysdag og torsdag 19-20.30
Jenter 14 Måndag 19-20.30
Tysdag 19-20.30
Torsdag 15-17.00
Gutar 14 Tysdag 19-20.30
Torsdag 17.30-19.00
Gutar 15 Måndag 19.30-21.00


Kontaktperson er Jarle Mjølhus. 
Mobil: 913 96 158
E-post: fotball@hjelmelandil.no
Facebook: Hjelmeland IL fotball

Heimeside til idrettslaget.

Hjelmeland IL - handball

Treningstidene vert lagt ut på heimesida til Hjelmeland idrettslag så snart dei er klare!

Kontaktperson er Elisa Hanf. 
E-post: handball@hjelmelandil.no
 

Hjelmeland IL - ski
Hjelmeland IL - ski
Dag Klokke Kva
Måndag 14.30-16.15 Styrke og utholdenheitstrening v/Hjelmelandshallen. Frå 6. klasse og oppover. Frå og med 4. klasse etter haustferien.
Onsdag 17-18.30 Hufsing (intervalltrening) i Årdal v/parkeringsplannsen i Eventyrskogen. Frå 6. klasse og oppover (yngre må gjerne være med, då i lag med forelder). Frå og med 4. klasse etter haustferien.
Freddag 17.00 Rulleskitrening for alle v/Hjelmelandshallen. Variert trening etter alder, ofte samla oppstart med leik og moro! Eige opplegg for dei minste/nybegynnarar. Ta med skisko, hjelm, refleksvest, arm-, albue- og knebeskyttar, joggesko og uteklede.


NB! Føl oss på Facebook for å sjå eventuelle endringar i planane. 

Kontaktperson er Trond Sandvik.
Mobil: 934 36 493
E-post: ski@hjelmelandil.no
Facebook: Hjelmeland IL ski

Heimesida til idrettslaget.

Hjelmelandspeiderne
Hjelmelandspeiderne
Dag Klokke For kven?
Annankvar måndag 18-19.30 Frå og med 4. klasse og oppover


Me held til ved grillhytta bak Fister skule. 

Kontaktperson er Anita Rørheim. 
Mobil: 482 94 646
Facebook: Hjelmelandspeiderne

Heimesida til Hjelmelandspeiderne.

Jerv 4H og Hjelmen 4H
Jerv og Hjelmen 4H
Lag Oppstartsmånad Stad
Jerv 4H November 2018 Årdal
Hjelmen 4H Januar 2019 Hjelmeland

 

Kontaktinformasjon Hjelmen 4H: 
Kontaktperson er Aud Meling.
E-post: Aud.mel@frisurf.no
Facebook: Hjelmen 4H

Kontaktinformasjon Jerv 4H:
Kontaktperson er Frode Riskedal.
Mobil: 952 05 905
Facebook: Jerv 4H

Heimeside til 4H Norge.

Mekkeklubben
Mekkeklubben på Fister bedehus
Dag Klokke For kven?
Måndagar 19-21.00 Frå og med 7. klasse og oppover


Me held til på Fister bedehus.

Kontaktperson er Grunde Arnesen.
Mobil: 451 86 060
Facebook: Mekkeklubben/holy mekkers

Onsdagsklubb
Onsdagsklubben på Fister bedehus
Dag Klokke For kven?
Onsdag (oppstart 17.10) 17-18.15 Frå og med 1.-6. klasse.


Me held til på Fister bedehus.

Kontaktperson er Anne Norunn Helgøy.
Mobil: 419 28 153
E-post: annenorunn@icloud.com

Randøy IL
Randøy IL
Dag Klokke Kva
Måndag 18-19.00 Trening (diverse aktivitetar), frå 1.-10. klasse
Måndag 20-21.30 Volleyball, frå 13 år og oppover.
Fredag 20-21.30 Volleyball/basketball, frå 13 år og oppover.


Kontaktperson er Arne Sandanger. 
Mobil: 484 98 190
E-post: asandanger@hotmail.com

Sykkeltrening
Sykkeltrening
Dag Klokke For kven?
Måndagar 17.30-18.30 Frå og med 1.-5. klasse. Treninga varer fram til haustferien og startar opp att etter påskeferien.


Me held til ved fruktlageret i Årdal. 

Kontaktperson er Ruth-Iren K. Sie. 
Mobil: 922 45 502
Facebook: Sykkelgruppe for barn

Oversikt over lag og organisasjonar

Du kan finne ei oversikt over alle lag og organisasjonar i kommunen inne på Hjelmeland frivilligsentral sine heimesider

Annbjørg Breiland Egeland
SLT- og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 404 39 154
Åsmund Sigmundstad
Dagleg leiar Frivilligsentralen
E-post
Telefon 404 39 155