Lag og organisasjonar

Mitt Hjelmeland

Mitt Hjelmeland er ei ideell foreining som har til føremål å fremja trivsel og samhald blant innbyggjarar og gjester i Hjelmeland kommune, samt å bidra til positiv kommunikasjon og omtale av Hjelmeland-samfunnet.

Foreininga skal oppnå føremålet gjennom å legga til rette for og koordinera trivselstiltak i Hjelmeland kommune, driva positiv kommunikasjon i nettportalen Mitt Hjelmeland, sosiale media og andre kanalar, samt vera ei ressursgruppe for idéar til tiltak som kan fremja trivsel og samhald.
Adresse Kontakt Kategori
Mitt Hjelmeland
Morten Hetland
Org.nr. : 926382306
Telefon: 45436905
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Tittel produsent og instruktør
Mobil 45436905
Postadresse 4130 Hjelmeland