Hjelmeland Samfunnshus SA

Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag SA er eit samvirkeføretak som har som føremål å driva utleige og drift av Hjelmeland Samfunnshus, samt driva kulturarrangement i eigen regi.

Arbeidet vårt skjer på frivillig basis, og alt overskot går til videre drift og vedlikehald av Samfunnshuset og ulike kulturarrangement.
Adresse Kontakt Kategori
Hjelmeland Samfunnshus SA
Askvikbakken 1
4130 Hjelmeland
Morten Hetland
Org.nr. : 970346473
Telefon: 45436905
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Tittel produsent og instruktør
Mobil 45436905
Postadresse 4130 Hjelmeland