Oversikt over tilsette


Tilsette - Årdal skule

Ansatte i avdelingen Årdal skule
Namn Tittel Telefon E-post
Fagarbeidar Skule/SFO
Rektor Årdal skule 980 34 000
Kontaktlærar
Kontaktlærar
Adjunkt
Helsefagarbeidar
Fagarbeider fast stilling v. Årdal skule og SFO
Kontaktlærar
Kontaktlærar
Lærar
Assistent
Lærar
Helsefaharbeider/ PT
Lærar
SFO-leiar 404 39 209
Kontaktlærar
Skulebibliotekansvarleg Årdal skule 404 39 161