Oversikt over tilsette


Tilsette - Bygg og anlegg

Ansatte i avdelingen Bygg og anlegg
Namn Tittel Telefon E-post
Miljøarbeidar
VA-sjef IVAR IKS 475 09 581
Brannkonstabel
lastebilsåfør 51 75 28 22
Arbeidsleiar 404 39 141
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Teknisk drift veg 404 39 142
Brannkonstabel
renholder 51 75 90 00
kokk
Reinhaldar
Reinhaldar
Teknisk drift
Brannkonstabel
Reinhaldar
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel 404 11 118
Brannkonstabel
Brannkonstabel 905 25 420
Reinhaldar
Vikar reinhald
Reinhaldar
Reinhaldar
Ingeniør 404 39 131
Saksbehandlar vatn og avlaup 990 24 647
renholdsarbeider
Brannkonstabel
Brannsjef 404 39 125
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Brannkonstabel
Paramedic
Feier
Einingsleiar bygg og anlegg 404 39 130
Brannkonstabel
Brannbefal
Teknisk drift bygg 404 39 151
Renholdsoperatør
Renholder
Bygg- og anleggskoordinator 404 39 086
Driftsteknikker 993 70 017
Reinhaldskoordinator 404 39 138
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Reinhaldar (vikar)
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Brannkonstabel
Formann Teknisk drift - Veg 404 39 147
Teknisk drift bygg 404 39 149
Reinhaldar
Formann bygg og vedlikehald 404 39 150