Lag og organisasjonar

Namn Heimeside Postadresse
Fister bygdarad Heimeside 4139 Fister
Hjelmeland bygdaråd Ingen hjemmeside 4130 Hjelmeland