Lag og organisasjonar

Namn Heimeside Postadresse
Fister bygdarad Heimeside 4139 Fister
Hjelmeland bygdekvinnelag Heimeside
Hjelmeland kunstlag Ingen hjemmeside 4130 HJELMELAND
Hjelmeland Røde Kors Heimeside 4130 Hjelmeland
Hjelmeland Samfunnshus SA Heimeside 4130 Hjelmeland
Hjelmeland Skytterlag Heimeside 4130 Hjelmeland
Hjelmeland Teater Heimeside 4130 Hjelmeland
Hjelmeland turlag Heimeside
Jerv 4H Ingen hjemmeside