Lag og organisasjonar

Børøy Vel

Velforening for hytteeiere og fastbuende på Børøy
Adresse Kontakt Kategori
Børøy Vel
Børøyvegen 326 Inger Hagerupsgate 20
4020 Stavanger
Terje Løland
Org.nr. : 929297989
Telefon: 90053750
Aktivitetar
Kontaktpersonar