Lag og organisasjonar

Hjelmeland Teater

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Hjelmeland Teater
Askvikbakken 1
4130 Hjelmeland
Morten Hetland
Org.nr. : 913041623
Telefon: 45436905
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Tittel produsent og instruktør
Mobil 45436905
Postadresse 4130 Hjelmeland
Anna
Ungdomsteateret samlast til faste øvingar kvar veke i skuleåret, og set opp to–tre framsyningar i løpet av året. Ungdomsteateret til Hjelmeland Teater er eit fritidstilbod for ungdommar i alderen 13–18 år. Engasjerte instruktørar arbeider saman med ungdommane, for å skapa ein sosial og trygg arena, der ungdommane opplever glede, meistring og personleg vekst gjennom å delta i spanande og utviklande teateraktivitetar.

Vaksne amatørskodespelarar er med på å setja opp minst éi framsyning i året; revy annankvart år og komedie/farse eller musikal annankvart år.