Lag og organisasjonar

Fister bygdarad

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Fister bygdarad
Fister
4139 Fister
Fister Bygdaråd
Org.nr. : 912422186
Telefon: Ikkje registrert
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Adresse for besøk https://www.facebook.com/groups/bygdaradet/
Anna
Me oppmodar til aktiv bruk av Facebook - her får ein kontakt med medbygdingar - både fastbuande og deltidsbuande (hytter, besøkande)! Spør, del og gje tilbakemelding! Du er alltid velkommen til å senda oss ei direkte melding her eller på e-post!